Säker hantering: Högvolt, Gasfordon och PU
Webinar

Kursbeskrivning: I denna utbildning får deltagaren information rörande vilka rekommendationer som gäller vid hantering av Högvoltsfordon, Gasfordon samt Pyroteknisk utrustning (Airbag). Deltagarna får själva arbeta med material i form av bransch standarder och praxis ifrån Bil Sweden.

Kursen syfte och mål: Efter avslutad kurs kan deltagaren förklara de största farorna vid hantering av högvoltsfordon, gasfordon och pyroteknisk utrustning.

Kursdatum 2021: 28 januari, 16 februari

Avgift: 695 kr


EIP: Elektriskt Instruerad Person
Webinar

Kursbeskrivning: De första steget i Högvoltfordon som informerar om riskerna samt förutsättningar vid arbete med högvoltsfordon. En utbildning som alla som kan tänkas komma i kontakt med ett högvoltsfordon bör gå. EIP-intyg ska kunna uppvisas om service och reparationer utförs på ovanstående fordon, även om uppdraget inte berör högvoltsdetaljer. EIP är ett av utav kraven för GBV.

Kursens syfte och mål: Deltagaren kan redogöra för vilken utbildning samt utrustning som krävs för arbete med högvoltsfordon.

Kursdatum 2021: 29 april, 6 maj

Avgift: 695 kr


Aktuell teknikinformation, ATI 2021
Webinar

Kursbeskrivning: Under denna kurs så informerar vi bland annat om vilka tjänster vi på ProMeister Academy kan erbjuda. Den nya portalen för teknisksupport förklaras och vi visar hur man söker ex tekniska bulletiner och hittar information om hur man loggar in på originalportalerna. Vi går igenom nyheter i våra informationsprogram bla Alldata och Autodata. Tekniska nyheter så som partikelsensorer, köldmediagas och system för att minska bränsleförbrukningen. Inom områden diagnos fortsätter den snabba utvecklingen och vi informerar om nya diagnosgränssnitt och även om vad som händer med SGW (Security Gatway). Under ett år behandlas cirka 50 000 ärenden i vår tekniska support. Vi har tagit med ett antal av de vanligaste förekommande, som vi tillsammans går igenom med kursdeltagarna.

Kursens syfte och mål: Att ge deltagarna uppdaterad information som underlättar det dagliga arbetet i verkstaden.

Kurstillfällen 2021: 18 februari, 25 februari, 11 mars, 13 maj

Avgift: 695 kr


OE Diagnos, Utbildning
Webinar

Kursbeskrivning: Denna utbildning ingår flera steg, där vi tillsammans går igenom hur man ansöker, installerar och grundläggande handhavande i VIDA och ODIS. VIDA är originaldiagnosen för Volvo och ODIS desamma för V.A.G. Vi alla ser att bilarna blir mer och mer tekniskt avancerade för varje år, och i och med så måste vår diagnosutrustning följa med i samma utveckling. Med hjälp av ODIS och VIDA så han ni samma möjligheter till diagnostik, mjukvarunedladdning och programmering som de auktoriserade verkstäderna.

I denna kurs ingår:

  • OE Diagnos Webbkonferens 1, 2 och 3.
  • OE Diagnos Utbildningskonferens,
  • OE Diagnos Webbkurs 1, 2, 3 och 4
  • OE diagnos Träningsprogram för tidsköp ODIS och VIDA

Kursens syfte och mål: Att ge deltagarna kunskap i hur man kommer igång och kan nyttja originaldiagnos, VIDA och ODIS.

Kursdatum 2021: 2 mars

Avgift: 6400 kr*


 

Personuppgiftshantering

Vi värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Personligt stöd vid kompetensutveckling

Utbildningskoordinator Peter Persson ger dig personlig stöd vid kompetensutveckling.