EIP: Elektriskt Instruerad Person
Webinar

Kursbeskrivning: De första steget i Högvoltfordon som informerar om riskerna samt förutsättningar vid arbete med högvoltsfordon. En utbildning som alla som kan tänkas komma i kontakt med ett högvoltsfordon bör gå. EIP-intyg ska kunna uppvisas om service och reparationer utförs på ovanstående fordon, även om uppdraget inte berör högvoltsdetaljer. EIP är ett av utav kraven för GBV.

Kursens syfte och mål: Deltagaren kan redogöra för vilken utbildning samt utrustning som krävs för arbete med högvoltsfordon.

Kursdatum 2021: se längre ner.

Avgift: 695 kr


Aktuell teknikinformation, ATI 2021
Webinar

Kursbeskrivning: Under denna kurs så informerar vi bland annat om vilka tjänster vi på ProMeister Academy kan erbjuda. Den nya portalen för teknisksupport förklaras och vi visar hur man söker ex tekniska bulletiner och hittar information om hur man loggar in på originalportalerna. Vi går igenom nyheter i våra informationsprogram bla Alldata och Autodata. Tekniska nyheter så som partikelsensorer, köldmediagas och system för att minska bränsleförbrukningen. Inom områden diagnos fortsätter den snabba utvecklingen och vi informerar om nya diagnosgränssnitt och även om vad som händer med SGW (Security Gatway). Under ett år behandlas cirka 50 000 ärenden i vår tekniska support. Vi har tagit med ett antal av de vanligaste förekommande, som vi tillsammans går igenom med kursdeltagarna.

Kursens syfte och mål: Att ge deltagarna uppdaterad information som underlättar det dagliga arbetet i verkstaden.

Kurstillfällen 2021: se längre ner.

Avgift: 695 kr


 

Personuppgiftshantering

Vi värnar vi om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Personligt stöd vid kompetensutveckling

Utbildningskoordinator Peter Persson ger dig personlig stöd vid kompetensutveckling.