Bli en handledande verkstad och hjälp framtidens fordonstekniker

Vi söker verkstäder som har möjlighet att handleda våra elever vid gymnasieprogrammet ProMeister Fordon, framtidens fordonstekniker. Att handleda en elev är ett sätt att stötta branschens utveckling samt förbereda eleven för yrkeslivet. Det är också en möjlighet för dig och din verkstad att forma en potentiell framtida medarbetare och trygga arbetsplatsens kompetensbehov.

Vi söker verkstäder för arbetsplatsförlagt lärande i Stockholm, Örebro, Lund, Malmö och Göteborg

Elevens APL, det arbetsplatsförlagda lärandet, är en avgörande del för att eleven ska bli väl förberedd för sin framtida yrkesverksamhet och därför söker vi verkstäder som kan ta emot våra elever vid ProMeister Fordon på samtliga utbildbildningsorter. Gymnasieutbildningen finns på fyra orter; Göteborg, Lund/Malmö, Stockholm och Örebro.

Läs mer om att handleda framtidens fordonstekniker på promeister.se/apl