Teknisk expert Peter Persson är ny Utbildningskoordinator

ProMeister stärker sitt svenska team av utbildare och tekniska experter med rollen utbildningskoordinator. I rollen tillträder Peter Persson som arbetet som utbildare och teknisk expert för ProMeister Academy de senaste 5 åren och inom Mekonomen Group sedan 2007.

Utbildningskoordinator Peter Persson ska hjälpa fordonsverkstäder att framtidssäkra kompetensen.

Vad innebär rollen som utbildningskoordinator, vad blir ditt uppdrag?

– Kompetensen ute på verkstäderna behöver ständigt uppdateras och underhållas. Kraven blir högre och ny teknik kommer in. Det kan vara svårt för verkstadsansvariga, chefer eller ledare att hålla sig uppdaterade på kompetensen och statusen för verkstadens medarbetare. Målet med denna tjänst är att synliggöra utbildningarna, hjälpa och stötta verkstäderna, att upprätta utbildningsplan, med löpande uppföljning. Viktigt också att fånga upp vilken typ av utbildning verkstäderna vill ha (längd och ämne) och sedan återkoppla det till utbildningsgruppen. Det är verkstädernas behov som ska styra vårt utbildningsarbete.

Vad ser du fram emot i din nya roll som utbildningskoordinator?

– Jag ser fram emot att få träffa många verkstäder och bygga upp ett bra samarbete. Jag tycker om det personliga mötet och hoppas att jag kan hjälpa många verkstäder på vägen att få en bra kompetensnivå och utbildningsplan.

Vilka erfarenheter som utbildare och teknisk expert tror du att du kommer få nytta av i den nya rollen?

– Senaste åren har jag mest sett utbildningarna från ”utbildarens” sida men jag har själv varit på en hel del fortbildningar och suttit som kursdeltagare. Jag försöker alltid att fundera på vad som går att göra bättre för att budskapet ska bli så bra som möjligt. En stor del i det är även att synliggöra utbildningarna mer och även hjälpa verkstäderna att upptäcka våra utbildningar.

Rollen är helt ny i ProMeister, vad blir din första prioritet?

– Nu är det viktigt att upprätta register över verkstadskedjornas verkstäder, skapa kontakt och boka tid för genomgång av kompetenser, utbildningsbehov och utbildningsplan. Vi behöver också se över våra valideringstester inom ProMeister så vi kan använda det för att se eventuellt kompetensbehov på respektive verkstad.

Vem/Vilka kan få hjälp av dig och hur kan du bistå dem?

– De som i första hand jag vill stötta är mekanikerna och fordonsteknikerna på våra verkstäder, dvs de som är kund till oss, och det går ju en naturlig kanal via verkstadsägaren eller driftledaren. Jag har ju själv arbetat på verkstad en gång och känner vikten av att man har en god och bra utbildningsplan där både chefen och mekanikern har en plan över året på vilka ämnen som det är viktigt att höja kompetensen inom och när i tiden under året det ska ske. Då känner man en framtidstro och delaktighet. Alla får en större ”vi-känsla” och det blir färre ryck i verksamheten.

På vilket sätt kan verkstad med personal nyttja dig?

– Vi bokar en tid för en första genomgång  Då går vi igenom vad verkstaden har för önskemål, kompetensnivå och upprättar en utbildningsplan för att kvalitetsäkra att personalen har rätt kompetens. Landet är ju stort med många verkstäder så det blir en blandning av mejl, telefon, Teams videomöte och fysiska möten beroende på hur vi ligger till.

Hur går en person tillväga för att få din hjälp?

– Via info@promeister.com når du hela ProMeister – oavsett vem du vill komma i kontakt med. Det går såklart också bra att mejla mig direkt via peter.persson@promeister.com.

Vilka tre utbildningar eller kurser rekommenderar du hösten 2020 till verkstaden som vill maxa kompetensen?

  1. El- och Hybridutbildningen
  2. OE-diagnos
  3. ADAS
  4. Vill även som en bonus tipsa om våra utbildningar; Motorstyrning och Felsökningsteknik som erbjuder verkstaden värdefull kunskap och kommer komma till användning i det dagliga arbetet.

Se samtliga utbildningar.

 


Kort om Peter Persson

  • Ålder: 50 år
  • Bor: Trollhättan
  • Intressen: Motorsport, jakt och natur, familjen
  • Antal år i branschen: 32 år
  • Arbetat inom ProMeister: Sedan starten 2016 (och har varit anställd inom koncernen Mekonomen Group sedan 2007)
  • Favorit kompetensområde: El- och hybridbilar