Tekniktips: Fordon med AC-problem

Symptom

Kunden informerar att det inte blir kallt i bilen. Verkstaden konstaterar att kondensorn är defekt och den byts tillsammans  med torkfiltret. Systemet fylls med rätt mängd gas och spårmedel och allt fungerar. Kunden återkommer och informerar att kylan försvinner efter en stunds körning. Kopplar man på manometrarna så ser man att efter en stunds drift så stiger lågtryck till 7 bar och högtryck sjunker till 7 bar

Orsak

Det som händer är att kompressorn skadades på grund av att kondensorn varit defekt och systeniet blivit överhettat. Att tryckena blir 7 bar beror på att kompressorn slutar fungera när den blivit varm och teniperaturen påverkar så att trycket i båda kretsarna blir 7 bar Efter byte av kon1pressor så fungerade systemet.