Bli en handledande verkstad

ProMeister Fordon är en gymnasieutbildning och ett initiativ för att mota bristen av fordonstekniker i branschen och öka antalet anställningsbara mekaniker. En viktig del av den yrkesförberedande utbildningen är elevens APL, det arbetsplatsförlagda lärandet.

Vi söker verkstäder för arbetsplatsförlagt lärande
i Stockholm, Lund, Malmö och Göteborg

Elevens APL, det arbetsplatsförlagda lärandet, är en avgörande del för att eleven ska bli väl förberedd för sin framtida yrkesverksamhet och därför söker vi verkstäder som kan ta emot våra elever vid ProMeister Fordon på samtliga utbildbildningsorter. Gymnasieutbildningen finns på tre orter; Göteborg, Lund/Malmö ochStockholm.

contact image

Forma en framtida medarbetare och trygga verkstadens kompetensbehov

Att ta emot en elev från ProMeister Fordon ger dig möjlighet att följa en persons utveckling under två år innan eleven tar sin examen från utbildningen. Har det fungerat bra i två år och verkstaden har ett anställningsbehov då har vi ett fantastiskt läge där verkstaden format en kompetent medarbetare och att eleven direkt kommer ut i arbetslivet, en win-win situation.

Vad innebär det att ta emot en elev för arbetsplatsförlagt lärande, APL?

 • Du tar emot en elev för APL 3 dagar/vecka under ett läsår, totalt 32 veckor. Löpande genomförs utvärderingar där elevs utveckling följs upp men också terminsvisa avstämningar för att se om verkstad och elev är fortsatt lämpade för APL inför kommande perioder.
 • Du som verkstadschef utser en handledare på verkstaden som ansvarar för eleven och arbetsuppgifterna. Eleven förväntas både uppnå mål i sin utbildning samt utveckling inom yrket på arbetsplatsen.
 • Verkstaden som tar emot eleven får en ersättning för sitt handledande engagemang, ett så kallat statsbidrag. Bidraget betalas ut en gång i halvåret.

Vilka förkunskaper har eleverna när de går ut på APL?

 • Eleverna går i årskurs 2 och 3 på ProMeister Fordon och har en grundutbildning om ett år i ProMeisters egen utbildningsverkstad när de ska ut på APL, arbetsplatsförlagt lärande.
 • Det fordonstekniska programmet har ett gott rykte och det krävs bra betyg av eleverna för att få en av de 20 eftertraktade utbildningsplatserna.
 • De påbörjar sin APL i slutet av augusti som pågår under under 32 veckor under ett läsår, dvs höst- och vårtermin.

 

 

Årets handledare och årets arbetsplats utsedda inom ProMeister Fordon

Från och med i år utser ProMeister årets handledare och årets lärlingsverkstad inom vår gymnasiesatsning. Syftet är att lyfta fram och uppmärksamma handledarnas och verkstädernas engagemang inom utbildningen, samt att rikta ett stort tack till att de på ett så kvalitativt sätt tar sin del av ansvaret för vårt gemensamma behov av kompetens.
Eleverna i åk 2 och 3 har nominerat inom respektive kategori med en motivering, därefter utsågs vinnarna av en jury bestående av Madeleine Westerling, kedjechef, Johan Christersson, kedjechef, Jimmy Isgren, programansvarig ProMeister Fordon hos Realgymnasiet samt Karin Olsson, verksamhetsansvarig yrkeshögskolan & gymnasiet ProMeister.

Årets handledare

Kriterier

 • vara en god ambassadör för yrket
 • ha ett gott bemötande av elever och arbetskamrater
 • vara en inspirerande, kreativ och stöttande handledare

Nominerade

Steven Ibraheem, Mekonomen Vårby
Markus Wrammer, Mekonomen Billivet Södertälje
Charlie Sköld, Stockholms Fordonsgrupp Väsby, MECA

Vinnare

Markus Wrammer, Mekonomen Billivet Södertälje
”Pedagogisk, noggrann och väldigt bra på att förklara så att man förstår och kommer ihåg – dessutom tekniskt skicklig”.

Årets arbetsplats

Kriterier

 • vara kultur- och inkluderingsvänlig
 • ge en god bild av arbete inom branschen och skapa intresse för yrket
 •  ha en god samverkan med utbildningen på orten och skapa en stimulerande lär- och arbetsmiljö

Vinnare

Andersson Bilcenter i Kumla AB
”På Andersson Bilcenter har jag utvecklats som person och framtida mekaniker. Jag har inte bara fått mycket kunskap utan även otroliga framtida kollegor. Min handledare Fredrik Wynell är väldigt bra på att lära ut och har hjälpt mig mycket under de här åren”.