Bli en handledande verkstad

ProMeister Fordon är en gymnasieutbildning och ett initiativ för att mota bristen av fordonstekniker i branschen och öka antalet anställningsbara mekaniker. En viktig del av den yrkesförberedande utbildningen är elevens APL, det arbetsplatsförlagda lärandet.

Vi söker verkstäder för arbetsplatsförlagt lärande
i Stockholm, Örebro, Lund, Malmö och Göteborg

Elevens APL, det arbetsplatsförlagda lärandet, är en avgörande del för att eleven ska bli väl förberedd för sin framtida yrkesverksamhet och därför söker vi verkstäder som kan ta emot våra elever vid ProMeister Fordon på samtliga utbildbildningsorter. Gymnasieutbildningen finns på fyra orter; Göteborg, Lund/Malmö, Stockholm och Örebro.

contact image

Forma en framtida medarbetare och trygga verkstadens kompetensbehov

Att ta emot en elev från ProMeister Fordon ger dig möjlighet att följa en persons utveckling under två år innan eleven tar sin examen från utbildningen. Har det fungerat bra i två år och verkstaden har ett anställningsbehov då har vi ett fantastiskt läge där verkstaden format en kompetent medarbetare och att eleven direkt kommer ut i arbetslivet, en win-win situation.

Vad innebär det att ta emot en elev för arbetsplatsförlagt lärande, APL?

  • Du tar emot en elev för APL 3 dagar/vecka under ett läsår, totalt 32 veckor. Löpande genomförs utvärderingar där elevs utveckling följs upp men också terminsvisa avstämningar för att se om verkstad och elev är fortsatt lämpade för APL inför kommande perioder.
  • Du som verkstadschef utser en handledare på verkstaden som ansvarar för eleven och arbetsuppgifterna. Eleven förväntas både uppnå mål i sin utbildning samt utveckling inom yrket på arbetsplatsen.
  • Verkstaden som tar emot eleven får en ersättning för sitt handledande engagemang, ett så kallat statsbidrag. Bidraget betalas ut en gång i halvåret.

Vilka förkunskaper har eleverna när de går ut på APL?

  • Eleverna går i årskurs 2 och 3 på ProMeister Fordon och har en grundutbildning om ett år i ProMeisters egen utbildningsverkstad när de ska ut på APL, arbetsplatsförlagt lärande.
  • Det fordonstekniska programmet har ett gott rykte och det krävs bra betyg av eleverna för att få en av de 20 eftertraktade utbildningsplatserna.
  • Eleverna går på gymnasiet i Vårby och bor på pendlingsavstånd.
  • De påbörjar sin APL i slutet av augusti som pågår under under 32 veckor under ett läsår, dvs höst- och vårtermin.