Det här är ProMeister

  • Experter inom fordonsteknik med kunskap om den senaste tekniken.
  • Vi har branschens bredaste utbud av kurser inom fordonsteknik.
  • Nordens bredaste sortiment med över 10 000 reservdelar, förbrukningsartiklar, utrustning och verktyg för bilverkstäder.
  • Vi erbjuder 5 år garanti på vårt sortiment, branschstandard är 3 år.
  • Vi erbjuder ett heltäckande affärssystem som tar hand om hela verkstadens administration; offert, order, kundkontakt och fakturering.
  • Den mest omfattande tekniska supporten när det kommer till kompetens, antal ärenden vi hanterar och antal personer som hanterar ärendena.

Vi som arbetar på ProMeister

  • Vi som arbetar inom ProMeister är en sammansvetsad grupp, utspridd över hela Sverige och Norge med flera års erfarenhet av fordons- och mobilitetsbranschen, marknadens affärs- och bokningssystem, kundservice samt bokning och schemaläggning av bilägare i verkstad.
  • Som en del av koncernen Mekonomen Group har vi nära dialog med våra verkstadskunder inom koncernen och god insyn på flera marknader. Vi arbetar även med verkstäder utanför våra egna koncept och bidrar till att lyfta branschen som helhet.
  • Vi arbetar efter våra kärnvärden proaktiv, innovativ och hjälpsam vilket ger oss en riktlinje hur vi agerar mot varandra och andra. Våra kärnvärden hjälper oss att vara på tårna, lyhörda och agila för att erbjuda hjälp och lösningar till våra kunder.