Promeister_Klassrum_04
 

Fyra rekryteringspaket anpassade efter din verkstads behov

Saknar du kompetens i din verkstad och har behov av hjälp med rekrytering? Vi hjälper dig! Här nedan ser du våra fyra rekryteringspaket som skiljer sig beroende på hur mycket stöd du vill ha i processen.

 

Paket 1

Annonsering
(60 dagar)

0 kr

Paket 2

Annonsering och urval
(60 dagar)

5 000 kr

Paket 3

Extra annonseringspaket
(60 dagar)

20 000 kr

Kontakt med verkstad

Kontakt med verkstad

Kontakt med verkstad

Uppdragsbekräftelse, kravprofil

Uppdragsbekräftelse, kravprofil

Uppdragsbekräftelse, kravprofil

Produktion och godkännande av annons

Produktion och godkännande av annons

Produktion och godkännande av annons

Annonsering via verkstadskonceptets hemsida

Annonsering via verkstadskonceptets hemsida

Annonsering via verkstadskonceptets hemsida

Annonsering via arbetsförmedlingens hemsida

Annonsering via arbetsförmedlingens hemsida

Annonsering via arbetsförmedlingens hemsida

Systemstöd för hantering av ansökningar (GDPR)

Systemstöd för hantering av ansökningar (GDPR)

Systemstöd för hantering av ansökningar (GDPR)

x Urvalstest, MiNT*

Urvalstest, MiNT*

Urvalstest, MiNT*

x Urvalsarbete

Urvalsarbete

Urvalsarbete

x Telefonintervju

Telefonintervju

Telefonintervju

x Kunskapstest**

Kunskapstest**

Kunskapstest**

x Kandidatpresentation

Kandidatpresentation

Kandidatpresentation

x Uppföljningssamtal efter sex mån. anställningstid med verkstad

Uppföljningssamtal efter sex mån. anställningstid med verkstad

Uppföljningssamtal efter sex mån. anställningstid med verkstad

x Riktad annonsering på Facebook

x Riktad annonsering på Facebook

Riktad annonsering på Facebook

x Annonsering BREDD via BlocketJobb

x Annonsering BREDD via BlocketJobb

Annonsering BREDD via BlocketJobb

x Uppföljningssamtal efter tre mån. anställningstid med verkstad och kandidat

x Uppföljningssamtal efter tre mån. anställningstid med verkstad och kandidat

Uppföljningssamtal efter tre mån. anställningstid med verkstad och kandidat

x Referenstagning innan kandidatpresentation

x Referenstagning innan kandidatpresentation

Referenstagning innan kandidatpresentation

x Inbokning av anställningsintervju

x Inbokning av anställningsintervju

Inbokning av anställningsintervju

x Referenstagning efter intervju

x Referenstagning efter intervju

Referenstagning efter intervju

x Garanti***

x Garanti***

Garanti***

Paket 4

Lokal rekryteringspartner

Med hjälp av en lokal rekryteringspartner ser vi till att htita kandidater inom ert närområde. Allt som ingår i Paket 3 ingår även i Paket 4.

Kostnad
2 x månadslön (brutto), varav 10 000kr faktureras vid uppstart.
 

MiNT-testet

*MiNT-testet är ett kort personlighetstest som vi skickar till alla kandidater som söker en tjänst. Testet ger en indikator på om personen i fråga är uppgifts- eller relationsorienterad.

Kunskapstestet

**Kunskapstestet görs i ProMeisters kompetensportal och säkerställer den sökandes fordonstekniska kunskaper. Det är ett omfattande test inom flera teknikområden som ger en mycket god bild av den sökandes kompetens.

Garanti

***Kvalitet är viktigt för ProMeister. Därför erbjuder vi en garanti som gör rekryteringsprocessen tryggare och mer tillförlitlig för dig som verkstad. Garantin förtydligar båda partnernas skyldigheter och rättigheter i process för gällande rekryteringspaket.