Vi driver mobilitetsbranschen till nya höjder

I syfte att utveckla hela mobilitetsbranschen arbetar ProMeister med affärsutveckling så fordonstekniker och bilverkstäder ska bli bättre rustade för framtiden. Ett sådant incitament är exempelvis gymnasieprogrammet ProMeister Fordon. Genom att attrahera fler ungdomar till fordonsverkstad och höja statusen på yrket bidrar vi till att utbilda fler anställningsbara fordonstekniker. Och på sikt mota den akuta bristen av mekaniker som hela branschen brottas med.

Behovet av mobilitet och rörlighet

Marknadens fordon utvecklas i takt med att tekniken blir allt mer avancerad. Det är därför ingen slump att vi på ProMeister pratar om mobilitet och att vi vill driva mobilitetsbranschen framåt. Oavsett hur fordonen ser ut i framtiden kommer individer och grupper alltid ha ett behov av att vara rörliga och förflytta sig från punkt A till punkt B. Vår goda insyn i branschen, på marknader runt om i Europa, gör att vi har koll på trender och förändringar som säkerställer att vi kan erbjuda proaktiva, innovativa och hjälpsamma lösningar till framtidens fordonsverkstad.

Vi maxar din verkstad idag, imorgon och i framtiden

Digitalisering, ny teknik och drivmedel är faktum som ställer nya krav på kompetens för att serva och reparera fordonen. Vi driver därför egna utvecklingsverkstäder för att testa och säkerställa att våra tjänster, utbildningar och produkter har hög kvalité innan de lanseras. Vi samarbetar även med aktörer som gör det möjligt för oss att erbjuda framtidens fordonstekniker den kompetens som samhället efterfrågar, ett sådant exempel är yrkeshögskoleutbildningen Diagnostekniker fordon. Vi är den tillförlitliga samarbetspartnern för bilverkstaden som vill trygga sin effektivitet, lönsamhet och existens i framtiden.