Fordon & Transport ProMeister

Vår gymnasieutbildning är ett initiativ för att mota bristen av fordonstekniker i branschen och öka antalet anställningsbara mekaniker. Utbildningen är ett samarbete mellan branschen och skolaktören Realgymnasiet.

Bli en handledande verkstad

Eleverna på Fordon & Transport ProMeister har under sin gymnasieutbildning totalt 64 veckor arbetsplatsförlagt lärande, APL under sin utbildning. APL är en avgörande del för att eleven ska bli väl förberedd för sin framtida yrkesverksamhet och därför söker vi verkstäder som kan ta emot elever för den yrkesverksamma praktiken.

Undervisnings- utrustning

För vårt gymnasieprogram använder vi interaktiv undervisningsutrustning som ger eleverna en kvalitativ inlärning även utanför det praktiska arbetet i verkstaden. Programvaran erbjuder vi även till andra fordonstekniska gymnasieutbildningar för att säkerställa att antalet anställningsbara fordonstekniker i branschen ökar. Programvaran tas fram av Electude.