Marknadens bästa digitala utbildningsprogram för fordonsutbildning

Den digitala utbildningsplattformen vänder sig till moderna fordonsutbildningar som utbildar elever och studenter inom områdena personbil, lastbil och entreprenadmaskiner. Utbildningsplattformen är uppbyggd på tre utbildningsområden:

  • lätta fordon
  • tunga fordon
  • högvoltsfordon

Varje område kan anpassas efter utbildningsbehovet och sättas ihop till olika kurspaket. Kurspaketen kan anpassas till olika kunskapsnivåer och läraren kan därmed på ett enkelt sätt se elevernas framsteg. Utbildningsplattformen ger även lärarna möjlighet att  skapa elevanpassade digitala lektioner och arbetsuppgifter.

Mer om plattformen och utrustningens möjligheter

Via utbildningsplattformen blir det enkelt att följa elevens utveckling från grundläggande nivå till en mer avancerad digital teknik. Plattformen erbjuder även kursmoduler om säkerhet och miljö eller verktygskunskap samt simulatormoduler där man kan låta eleverna lösa simulerade fel i ett fordon med hjälpmedel som exempelvis diagnostester och kopplingsschema.

  • Utbildningsplattformen finns tillgänglig på 35 språk och är utvecklad av Electude.
  • Plattformen passar för fordonsutbildningar på alla nivåer.

Ta kontakt med oss

Ta kontakt med oss för en demo, kostnad och en gratis provperiod av undervisningsutrustningen.