ProMeister_LDutbildning012_webb
 

E+ garanterar att bilverkstaden har rätt kompetens och utrustning för el- och hybridfordon

I takt med att elbilarna ökar blir också allt fler verkstäder godkända elbilsverkstäder, så kallade E+ verkstäder. Enligt kriterierna för E+ blir verkstäderna godkända i tre olika nivåer. Än så länge är våra kunders verkstäder i Sverige huvudsakligen godkända enligt nivå 1. Men i takt med att elbilsparken växer och fordon blir äldre, kommer komponenter att behöva bytas ut och repareras vilket blir tillåtet och korrekt med ett godkänt i nivå 2 och 3.

E+ i tre nivåer

Enligt kriterierna för E+ blir verkstäderna godkända i tre olika nivåer.

Nivå 1

Verkstaden har rätt att utföra arbeten på högvoltsfordon. Samtliga som kan komma i kontakt med en elbil på verkstaden bör genomgå denna webbkurs.

Nivå 2

Verkstaden har rätt att utföra arbeten på högvoltsfordon och att byta ut högvoltskomponenter. Vår utbildning inom nivå 2 tillhandahåller kunskap för att få göra frånkoppling elsystem på el- och hybridfordon

Nivå 3

Verkstaden har rätt att utföra arbeten på högvoltsfordon och även att reparera högvoltskomponenter. Vår utbildning inom nivå 3 tillhandahåller kunskap för att göra arbeten med batteriet t.ex. ett cellbyte.

 
 
 

Utbildningar för att bli godkänd elbilsverkstad

Utbildning E+ Nivå 1

Webbkurs: Elektrisk informerad person, EIP: Elbil/Hybrid Säkerhet Handhavande

Förkunskaper: Inga krav.

Om utbildningen: Alla som kan tänkas komma i kontakt med ett högvoltsfordon ska genomföra webbkursen EIP; mekaniker, kundmottagare, säljare, lokalvårdare, m.fl. Efter webbkursen EIP så känner du till risker med högvoltsfordon. Du kan utföra service, reparera och underhålla utan att äventyra din säkerhet i samråd med en högvoltstekniker.

Tid: ca 1h. Genomför webbkursen där du befinner dig vid en tidpunkt som passar dig.

Utbildning E+ Nivå 2

Fysisk kurs: Högvoltstekniker, HVT

Förkunskaper: Godkänd i Webbkurs EIP (E+ nivå 1) ett krav innan denna utbildning.

Om utbildningen: Efter denna utbildning kan du utföra en säker nedkoppling av högvoltssytemet och känna till risker vid skadat fordon. Denna utbildning krävs för att utföra arbeten i högvoltssystemet.

Tid: Två dagar fysisk utbildning.

 

Utbildning E+ Nivå 3

Fysisk kurs: Högvoltsexpert, HVE

Förkunskaper: Godkänd i Webbkurs EIP (E+ nivå 1) och godkänd i fysisk kurs HVT (E+ nivå 2) är ett krav innan denna utbildning.

Om utbildningen: Efter denna utbildning kan du utföra arbeten i aktiva högvoltssystem som exempelvis cellbyten. 

Tid:

 

I vissa förekommande fall OE-diagnos

I vissa fall krävs OE-diagnos för att göra fordonent spänningslöst. Idag ser vi 1 märke som kräver OE-diagnos, men kan komma att utökas i framtiden. Se våra utbildningar i Kompetensportalen.

 
 
 

ProMeister på turné genom Sverige

 

Hösten 2021 och våren 2022 gör vi en resa genom Sverige för att vidareutbilda befintliga fordonstekniker inom el- och hybridfordon för att säkerställa att Sveriges fordonstekniker får rätt kompetens för att ta hand om och serva framtidens bilar.

Vi besöker totalt 28 städer, från söder till norr, under 9 månader.

 
 
 

Våra utbildningar

I vår utbildningskatalog finner du hela vårt utbud av fysiska utbildningar och webbkurser.

Gymnasieprogram

För att rusta fordonsverkstäder med anställningsbara fordonstekniker driver vi gymnasieprogrammet ProMeister Fordon tillsammans med skolaktör.

Yrkeshögskola

Som ett incitament att höja kompetensen på framtidens fordonstekniker driver vi yrkeshögskoleutbildningen Diagnostekniker Fordon.

Kontakta oss

Hör av dig till oss för mer information eller frågor om våra utbildningar.