Vår största tillgång är ProMeisters medarbetare

Vårt mål är att vara den mest eftertraktade samarbetspartnern inom mobilitetsbranschen som med snabb innovationstakt sätter standarden för verkstadsnära tjänster. Vi arbetar proaktivt och lägger stort fokus vid nya lösningar eller utveckling av befintliga tjänster för att hjälpa branschen på lång sikt. Vår största tillgång och nyckeln till framgång i vår verksamhet är våra medarbetare som med hängivenhet, stor erfarenhet och driv arbetar för att våra kunder ska känna sig som vinnare. 

“ProMeister har många konkurrenter men som en helhetslösning är vi helt unika”

Inom ramen för ProMeisters helhetslösning finns fyra fokusområden; kompetens, kundservice, digitala tjänster och sortiment. Våra tjänsteerbjudanden är utvecklade i Sverige och Norge men vår expansion och närvaro finns i hela Europa och ökar i takt med att ProMeisters erbjudanden blir fler. Vår bredd av tjänster gör att vi konkurrerar med flera bolag. Det finns en mängd företag som vardera levererar en tjänst som exempelvis; affärssystem, utbildning, rekrytering, teknisk support, kundservice eller produkter men som leverantör av samtliga delar är ProMeister helt unikt. 

Vi erbjuder obegränsade möjligheter

Med största förståelse för våra kunders behov och branschens framtid utvecklar och levererar ProMeister professionella produkter och tjänster inom verkstadsdrift med fokus på att öka våra kunders lönsamhet och effektivitet. Detta uppnår vi genom att se till helheten och erbjuda våra kunder en helhetslösning av både produkter och tjänster med hög kvalitet. 

Innovativa tjänster med fokus på kundens effektivitet och lönsamhet

Det är viktigt att ord och handling hänger ihop och därför genomsyras allt vi gör och sättet vi agerar på av våra grundvärderingar; Proaktiv, Innovativ och Hjälpsam. Våra tre kärnvärden summerar kraften i vårt varumärke och skapar grunden för vår kommunikation, både internt och med omvärlden. 

// Stefan Andersson, Operative Manager ProMeister