Glykol Longlife G12+ 20L

ProMeister Glykol Longlife G12+ 20L

ProMeister Glykol Longlife är en koncentrerad långtidsverkande frostskyddsvätska för alla typer av vätskefyllda förbränningsmotorer. Produkten är baserad på etylenglykol med organiska korrosionsinhibitorer. Innehåller ej silikatbaserade inhibitorer. Innehåller ej borat. NAP fri. Uppfyller och överträffar kraven enligt BS6580:2010, ANFNOR NF R15-601 och ASTM D3306 samt kraven från de flesta bilfabrikanterna. Byt kylarvätskan varje 250 000 km eller enligt anvisningarna i förarhandboken. Ska inte blandas med andra typer av kylatvätskor.

Buy the product from our retailers

  • meca
  • mekonomen