Kallavfettning Lågaromatisk 25L

ProMeister Kallavfettning Lågaromatisk 25L

Snabbt och högeffektivt avfettningsmedel för att ta bort fläckar av asfalt, tjära, olja, fett, vägsalt m.m. från lackytor. Utmärkt även för motortvätt. Bruksanvisning: Spruta ProMeister Avfettning på torr yta, börja nerifrån och fortsätt uppåt. Låt verka i några minuter och spola av med varmt vatten nerifrån och uppåt. När du tvättar motorn måste den vara kall. Täck över fördelardosan. Tvätta bilen på avsedd plats så att vattnet inte orenat leds ut i våra vattendrag. Använd inte i direkt solsken, i temperaturer över +30°C eller på varma ytor. Låt inte medlet torka in. Använd inte medlet på plast- och gummidetaljer. Iakttag försiktighet vid bättringslackerade ytor.

Buy the product from our retailers

  • meca
  • mekonomen