PBS Support vardagar kl. 07:00-17:00

Telefon: +46 770 -721 021
Mejl: support.pbs@promeister.com

 

Vill du veta mer om PBS eller få en demo? Kontakta oss via formuläret.

 
 
 

Manualer PBS V2

 

Komplett verkstadsmanual

Komplett verkstadsmanual

I länken nedan kan du öppna vår kompletta manual för verkstadsfunktioner i PBS V2 som innehåller den viktigaste funktionaliteten som du kommer att använda i den dagliga användningen av systemet. Vi rekommenderar att alla som ska använda systemet läser igenom denna manual och bekantar sig med hur systemet fungerar från uppstart. Senare kan manualen användas som uppslagsbok när utmaningar dyker upp eller som referens och vägledning i olika uppgifter som inte utförs särskilt ofta.

Verkstad

10.03 - Kreditering av faktura

Hur krediterar jag en kundfaktura?

10.05 - Rollcenter + 4-stegsrutin

Genomgång av Rollcenter (Fordonsverkstad BC) samt nyttan av att göra en 4-stegs rutin.

10.11 - Skapa serviceanmärkning

Hur skapar jag serviceanmärkningar och hur skriver jag ut dem på dokument?

10.12 - Fastpris på order och jobb

Hur skapar jag ett fastpris på antingen hela ordern eller ett specifikt jobb?

10.14 - Kontaktperson på företagsfordon

Hur sätter man rätt kontaktuppgifter till en förare på ett fordon som ägs av ett företag?

10.15 - Skicka meddelande till butik (MECA)

Hur skickar jag ett meddelande till butik när jag skickar en beställning?

10.19 - Monterat och klart

Hur lägger jag på ett Monterat och klart paket?

10.20 - Samlingsfaktura

Hur skapar jag en samlingsfaktura för serviceordrar?

10.21 - E-faktura

Hur kommer jag igång med E-faktura?

10.22 - Direct print

Hur kan jag skriva ut dokument direkt på printern istället för PDF?

Verkstad - Registervård

11.01 - Skapa nytt arbete

Hur skapar jag ett nytt arbete?

11.02 - Skapa ny artikel

Hur skapar jag en ny artikel?

11.05 - Skapa paket

Hur jobbar med med paket?

16.08 - GDPR

Hur man utför "rensnings-funktion" för att efterfölja regelverket kring GDPR.

Ekonomi

20.02 - Bokföra kundinbetalningar

Hur bokför jag av kundinbetalningar?

20.03 - Skapa inköpsfaktura

Hur skapar jag en inköpsfaktura för att registrera kostnaden för inköp?

20.04 - Bokföra utbetalningar

Hur betalar och bokför jag utbetalningar på inköpsfakturor?

20.05 - Kontering redovisningsjournal

Hur bokför jag manuella verifikat ex. löner, utlägg, justeringar eller periodiseringar?

20.06 - Utbetalningar via LB-rutin

Hur skapar och bokför jag utbetalningar av inköpsfakturor genom en LB-fil?

20.07 - Årsavslut

Hur förbereder jag systemet för ett nytt räkenskapsår och hur avslutar jag det gamla?

20.08 - Lathund Kundreskontran

Hur standardprocessen ser ut för en verkstad som sköter kundreskontran i PBS V2 men som har extern hjälp med redovisningen.

20.09 - Lathund Rapporter

Hur man tar ut de vanligast efterfrågade ekonomirapporterna ur PBS.

20.10 - Momsrapport och momsavräkning

Hur tar jag ut en momsrapport och gör en momsavräkning?

20.11 - Skapa betalningspåminnelser

Hur skapar och skickar jag betalningspåminnelser på kundfakturor?

20.13 - Betalning via BG-max fil

Hur läser jag in och bokför inbetalningar av kundfakturor via en BG-max fil?

Ekonomi - Registervård

-- Kommer snart ---

Övriga moduler

40.01 - Mobilbetalning

Hur skickar jag en mobilbetalningslänk till kund när ordern är klar?

40.05 - Däckhotell

Hur lägger jag upp ett nytt däckhotell för en kund? Och hur hanterar jag incheckning, utcheckning samt fakturering?

Övrigt

BC19 Nyheter

Här har vi samlat de bästa förbättringarna som Microsoft har gjort med sin 19 version.

50.02 - Aktivering av Multifaktorautentisering (MFA) PBS V2

Vad är Multifaktorautentisering (MFA)? Hur aktiverar jag MFA eller gör förändringar i den MFA jag redan har uppsatt?

PBS på surfplatta eller mobil

Hur ansluter jag min surfplatta eller mobil till PBS?

 

Manualer PBS V1

 

Verkstad - Registervård

11.15 - Skapa artiklar

11.16 - Skapa arbetsoperation

11.17 - Skapa tilläggsartiklar

11.20 - Skapa paket

27.01 - Upprätta ny resurs

Verkstad

10.01 - Skapa offert

11.03 - Skapa order

11.04 - Återutskrift av faktura

11.05 - Skapa kund eller fordonsanmärkning

11.06 - Avmarkera artikel ifrån beställning

11.13 - Fordonshistorik

11.18 - Dela en faktura till försäkringsbolag med självrisk

11.19 - SMS

11.21 - Lagerjustering på artikelsaldo

11.22 - Skapa artikelersättningar

11.24 - Skapa tilläggsrader av text på arbetsoperationer

11.25 - Delfakturering av delad faktura

11.26 - Sätt ägare och betalare på fordon

11.27 - Sätt artikel och arbetsrabatt på kund

11.28 - Fakturakö

11.29 - Samlingsfaktura

11.31 - Artikeletiketter

11.32 - Fastpris på en order

11.33 - Fleet Mekonomen verkstad

11.34 - Fleet Mekonomen medlemsregister

11.36 - Mekonomen Monterat och Klart

11.40 - Mobilbetalning (M-Pay)

11.41 - Uppsättning av kortterminal

11.42 - Skapa fritextrader

11.43 - Kortterminal

11.17 - Skapa arbetsoperationer för OKQ8 kampanjer

11.71 - Hantering av OKQ8 kampanjer

15.01 - Stämplingsrutiner

15.02 - Personalliggare

15.03 - Korrigera stämpling

15.04 - Bokföra daglig stämpling

17.01 - Kreditering av faktura

19.02 - Bifoga bilder

23.01 - CABAS

23.02 - Försäkring Maskinkalkyl

30.01 - FMV orderhantering

25.01 - Försäljningshistorik

40.02 - Assistansförsäkring

Ekonomi - Registervård

20.21 - Skapa leverantör

Ekonomi

22.02 - Inbetalningsjournal

22.04 - Bokföra ingående faktura och kreditfaktura

22.06 - Utbetalning av faktura

22.08 - Betalningspåminnelse

22.09 - Räntefaktura

22.10 - Redovisningsjournal

22.11 - Momsrapport och momsavräkning

22.12 - Koppla fakturor till betalningar

22.15 - Automatiska leverantörsbetalningar

22.16 - Återrapportering av automatiska leverantörsbetalningar

22.17 - Momsavstämningsrapport

22.18 - SIE-filer import och export

22.19 - Budget

22.20 - Kundinbetalningar via Bg-Max

22.21 - Vidarefakturering moms

22.98 - Månadsrutin Bokföra nettning

31.01 - Årsrutiner

Fordonsförsäljning

29.01 - Inköp av begagnade fordon

29.02 - Försäljning av begagnat fordon

29.03 - Intern verkstadsorder

29.04 - Fordonsinköpskreditnota

29.05 - Fordonsförsäljningskreditnota

Däckhotell

28.01 - Uppsättning av däckhotell

28.02 - Arbetsflöde av däckhotell

Lagerhantering

24.01 - Beställningsförslag

24.02 - Skapa en inköpsorder

24.03 - Inleverans av inköpsorder

24.04 - Leverera artiklar till order

24.05 - Bokföra leverantörsfaktura av reservdelar

24.06 - Justera lagervärdeskostnad

24.07 - Lagerstyrning MECA delar

Övrigt

Drivrutin kortterminal

Skrivare PBS V1 - Instruktion

Skrivare PBS V1 - Instruktion

Skapa MFA på din användare

Guide MFA-aktivering nya användare - V1

En guide hur man skapar och aktiverar MFA till din användare i PBS.