PBS Support vardagar kl. 07:00-17:00

Telefon: +46 40 699 69 90
Mejl: support.pbs@promeister.com

 

Vill du veta mer om PBS eller få en demo? Kontakta oss via formuläret.

 
 
 

Manualer PBS V2

 

Verkstad

10.03 - Kreditering av faktura

Hur krediterar jag en kundfaktura?

10.05 - Rollcenter + 4-stegsrutin

Genomgång av Rollcenter (Fordonsverkstad BC) samt nyttan av att göra en 4-stegs rutin.

10.11 - Skapa serviceanmärkning

Hur skapar jag serviceanmärkningar och hur skriver jag ut dem på dokument?

10.12 - Fastpris på order och jobb

Hur skapar jag ett fastpris på antingen hela ordern eller ett specifikt jobb?

10.14 - Kontaktperson på företagsfordon

Hur sätter man rätt kontaktuppgifter till en förare på ett fordon som ägs av ett företag?

10.15 - Skicka meddelande till butik (MECA)

Hur skickar jag ett meddelande till butik när jag skickar en beställning?

10.19 - Monterat och klart

Hur lägger jag på ett Monterat och klart paket?

Verkstad - Registervård

11.01 - Skapa nytt arbete

Hur skapar jag ett nytt arbete?

11.02 - Skapa ny artikel

Hur skapar jag en ny artikel?

11.05 - Skapa paket

Hur jobbar med med paket?

16.08 - GDPR

Hur man utför "rensnings-funktion" för att efterfölja regelverket kring GDPR.

Ekonomi

20.02 - Bokföra kundinbetalningar

Hur bokför jag av kundinbetalningar?

20.03 - Skapa inköpsfaktura

Hur skapar jag en inköpsfaktura för att registrera kostnaden för inköp?

20.04 - Bokföra utbetalningar

Hur betalar och bokför jag utbetalningar på inköpsfakturor?

20.05 - Kontering redovisningsjournal

Hur bokför jag manuella verifikat ex. löner, utlägg, justeringar eller periodiseringar?

20.06 - Utbetalningar via LB-rutin

Hur skapar och bokför jag utbetalningar av inköpsfakturor genom en LB-fil?

20.07 - Årsavslut

Hur förbereder jag systemet för ett nytt räkenskapsår och hur avslutar jag det gamla?

20.08 - Lathund Kundreskontran

Hur standardprocessen ser ut för en verkstad som sköter kundreskontran i PBS V2 men som har extern hjälp med redovisningen.

20.09 - Lathund Rapporter

Hur man tar ut de vanligast efterfrågade ekonomirapporterna ur PBS.

20.10 - Momsrapport och momsavräkning

Hur tar jag ut en momsrapport och gör en momsavräkning?

20.11 - Skapa betalningspåminnelser

Hur skapar och skickar jag betalningspåminnelser på kundfakturor?

20.13 - Betalning via BG-max fil

Hur läser jag in och bokför inbetalningar av kundfakturor via en BG-max fil?

Ekonomi - Registervård

-- Kommer snart ---

Övriga moduler

40.01 - Mobilbetalning

Hur skickar jag en mobilbetalningslänk till kund när ordern är klar?

40.05 - Däckhotell

Hur lägger jag upp ett nytt däckhotell för en kund? Och hur hanterar jag incheckning, utcheckning samt fakturering?

Övrigt

50.02 - Aktivering av Multifaktorautentisering (MFA) PBS V2

Vad är Multifaktorautentisering (MFA)? Hur aktiverar jag MFA eller gör förändringar i den MFA jag redan har uppsatt?

 

Manualer PBS V1

 

Verkstad - Registervård

11.15 - Skapa artiklar

11.16 - Skapa arbetsoperation

11.17 - Skapa tilläggsartiklar

11.20 - Skapa paket

27.01 - Upprätta ny resurs

Verkstad

10.01 - Skapa offert

11.03 - Skapa order

11.04 - Återutskrift av faktura

11.05 - Skapa kund eller fordonsanmärkning

11.06 - Avmarkera artikel ifrån beställning

11.13 - Fordonshistorik

11.18 - Dela en faktura till försäkringsbolag med självrisk

11.19 - SMS

11.21 - Lagerjustering på artikelsaldo

11.22 - Skapa artikelersättningar

11.24 - Skapa tilläggsrader av text på arbetsoperationer

11.25 - Delfakturering av delad faktura

11.26 - Sätt ägare och betalare på fordon

11.27 - Sätt artikel och arbetsrabatt på kund

11.28 - Fakturakö

11.29 - Samlingsfaktura

11.31 - Artikeletiketter

11.32 - Fastpris på en order

11.33 - Fleet Mekonomen verkstad

11.34 - Fleet Mekonomen medlemsregister

11.36 - Mekonomen Monterat och Klart

11.40 - Mobilbetalning (M-Pay)

11.41 - Uppsättning av kortterminal

11.42 - Skapa fritextrader

11.43 - Kortterminal

11.17 - Skapa arbetsoperationer för OKQ8 kampanjer

11.71 - Hantering av OKQ8 kampanjer

15.01 - Stämplingsrutiner

15.02 - Personalliggare

15.03 - Korrigera stämpling

15.04 - Bokföra daglig stämpling

17.01 - Kreditering av faktura

19.02 - Bifoga bilder

30.01 - FMV orderhantering

25.01 - Försäljningshistorik

40.02 - Assistansförsäkring

Ekonomi - Registervård

20.21 - Skapa leverantör

Ekonomi

22.02 - Inbetalningsjournal

22.04 - Bokföra ingående faktura och kreditfaktura

22.06 - Utbetalning av faktura

22.08 - Betalningspåminnelse

22.09 - Räntefaktura

22.10 - Redovisningsjournal

22.11 - Momsrapport och momsavräkning

22.12 - Koppla fakturor till betalningar

22.15 - Automatiska leverantörsbetalningar

22.16 - Återrapportering av automatiska leverantörsbetalningar

22.17 - Momsavstämningsrapport

22.18 - SIE-filer import och export

22.19 - Budget

22.20 - Kundinbetalningar via Bg-Max

22.21 - Vidarefakturering moms

22.98 - Månadsrutin Bokföra nettning

31.01 - Årsrutiner

Fordonsförsäljning

29.01 - Inköp av begagnade fordon

29.02 - Försäljning av begagnat fordon

29.03 - Intern verkstadsorder

29.04 - Fordonsinköpskreditnota

29.05 - Fordonsförsäljningskreditnota

Däckhotell

28.01 - Uppsättning av däckhotell

28.02 - Arbetsflöde av däckhotell

Lagerhantering

24.01 - Beställningsförslag

24.02 - Skapa en inköpsorder

24.03 - Inleverans av inköpsorder

24.04 - Leverera artiklar till order

24.05 - Bokföra leverantörsfaktura av reservdelar

24.06 - Justera lagervärdeskostnad

24.07 - Lagerstyrning MECA delar

Övrigt

Drivrutin kortterminal