PBS Support vardagar kl. 07:00-17:00

Telefon: +46 40 699 69 90
Mejl: support.pbs@promeister.com

 

Vill du veta mer om PBS eller få en demo? Kontakta oss via formuläret.

 
 
 

Manualer PBS V2

 

Verkstad - Registervård

10.08 - GDPR

Hur man utför "rensnings-funktion" för att efterfölja regelverket kring GDPR.

16.01 - Skapa nytt arbete

Hur skapar jag ett nytt arbete?

16.02 - Skapa ny artikel

Hur skapar jag en ny artikel?

Verkstad

17.01 - Kreditering av faktura

Hur krediterar jag en kundfaktura?

17.02 - Skapa serviceanmärkning

Hur skapar jag serviceanmärkningar och hur skriver jag ut dem på dokument?

17.03 - Skicka meddelande till butik (MECA)

Hur skickar jag ett meddelande till butik när jag skickar en beställning?

17.04 - Mobilbetalning

Hur skickar jag en mobilbetalningslänk till kund när ordern är klar?

17.05 - Rollcenter + 4-stegsrutin

Genomgång av Rollcenter (Fordonsverkstad BC) samt nyttan av att göra en 4-stegs rutin.

17.06 - Kontaktperson på företagsfordon

Hur sätter man rätt kontaktuppgifter till en förare på ett fordon som ägs av ett företag?

17.07 - Pakethantering

Hur jobbar med med paket?

Ekonomi - Registervård

-- Kommer snart ---

Ekonomi

20.07 - Årsavslut

 

Manualer PBS V1

 

Verkstad - Registervård

11.15 - Skapa artiklar

11.16 - Skapa arbetsoperation

11.17 - Skapa tilläggsartiklar

11.20 - Skapa paket

27.01 - Upprätta ny resurs

Verkstad

10.01 - Skapa offert

11.03 - Skapa order

11.04 - Återutskrift av faktura

11.05 - Skapa kund eller fordonsanmärkning

11.06 - Avmarkera artikel ifrån beställning

11.13 - Fordonshistorik

11.18 - Dela en faktura till försäkringsbolag med självrisk

11.19 - SMS

11.21 - Lagerjustering på artikelsaldo

11.22 - Skapa artikelersättningar

11.24 - Skapa tilläggsrader av text på arbetsoperationer

11.25 - Delfakturering av delad faktura

11.26 - Sätt ägare och betalare på fordon

11.27 - Sätt artikel och arbetsrabatt på kund

11.28 - Fakturakö

11.29 - Samlingsfaktura

11.31 - Artikeletiketter

11.32 - Fastpris på en order

11.33 - Fleet Mekonomen verkstad

11.34 - Fleet Mekonomen medlemsregister

11.36 - Mekonomen Monterat och Klart

11.40 - Mobilbetalning (M-Pay)

11.41 - Uppsättning av kortterminal

11.42 - Skapa fritextrader

11.43 - Kortterminal

11.17 - Skapa arbetsoperationer för OKQ8 kampanjer

11.71 - Hantering av OKQ8 kampanjer

15.01 - Stämplingsrutiner

15.02 - Personalliggare

15.03 - Korrigera stämpling

15.04 - Bokföra daglig stämpling

17.01 - Kreditering av faktura

19.02 - Bifoga bilder

30.01 - FMV orderhantering

25.01 - Försäljningshistorik

40.02 - Assistansförsäkring

Ekonomi - Registervård

20.21 - Skapa leverantör

Ekonomi

22.02 - Inbetalningsjournal

22.04 - Bokföra ingående faktura och kreditfaktura

22.06 - Utbetalning av faktura

22.08 - Betalningspåminnelse

22.09 - Räntefaktura

22.10 - Redovisningsjournal

22.11 - Momsrapport och momsavräkning

22.12 - Koppla fakturor till betalningar

22.15 - Automatiska leverantörsbetalningar

22.16 - Återrapportering av automatiska leverantörsbetalningar

22.17 - Momsavstämningsrapport

22.18 - SIE-filer import och export

22.19 - Budget

22.20 - Kundinbetalningar via Bg-Max

22.21 - Vidarefakturering moms

22.98 - Månadsrutin Bokföra nettning

31.01 - Årsrutiner

Fordonsförsäljning

29.01 - Inköp av begagnade fordon

29.02 - Försäljning av begagnat fordon

29.03 - Intern verkstadsorder

29.04 - Fordonsinköpskreditnota

29.05 - Fordonsförsäljningskreditnota

Däckhotell

28.01 - Uppsättning av däckhotell

28.02 - Arbetsflöde av däckhotell

Lagerhantering

24.01 - Beställningsförslag

24.02 - Skapa en inköpsorder

24.03 - Inleverans av inköpsorder

24.04 - Leverera artiklar till order

24.05 - Bokföra leverantörsfaktura av reservdelar

24.06 - Justera lagervärdeskostnad

24.07 - Lagerstyrning MECA delar

Övrigt

Drivrutin kortterminal