PBS Nyheter

Releasekalender
PBS kommer vara avstängt för systemunderhåll från 19:00 till kl.24:00 under följande datum:

  • 2024-05-15
  • 2024-06-12
  • 2024-08-28

*Release notes genererade med hjälp av MarvinAI

 

Nyhetsbrev

Upptäck det senaste inom PBS-världen genom vårt månatliga informationsblad. Vi fokuserar på att erbjuda dig insikter och verktyg för att göra din användning av PBS-systemet så smidig och effektiv som möjligt.

Vi ser fram emot att dela nyttig och relevant information med er varje månad.

Bläddra igenom vårt arkiv av tidigare utgåvor av PBS-bladet och upplev en mångfald av ämnen. Hitta intressanta artiklar och få en inblick i vår utveckling. Ta del av det bästa från vårt tidigare innehåll och utforska vad vi har att erbjuda.

 

Senaste uppdateringar

2024-04-17 - Release

25898 - Kalendern är nu anpassad för surfplatta

Tidigare har verkstadsplaneraren varit svårarbetad på mobila enheter, som exempelvis surfplattor då en stor del av skärmen tagits upp av en grå sidebar. Denna har vi nu tagit bort vilket gör planeraren mycket mer användarvänlig på mobila enheter.

26046 - Daglig försäljningsrapport innehåller nu både försäljningsfaktura/kreditnotor och servicefaktura/kreditnotor

Vi har uppdaterat den dagliga försäljningsrapporten för att inkludera både serviceorder/kreditnotor och försäljningsfakturor/kreditnotor. Detta ger en mer omfattande översikt över försäljningsaktiviteter.

29186 - Felaktig status på mobilbetalning

Statusen på mobilbetalningar har inte uppdaterats efter kunden utfört betalningen. Detta är nu korrigerat.

21182 - Ändra icke-lagerförd artikel till lagerförd

Tidigare har det ej gått att ändra ’Typ’ på icke-lagerförda artiklar som är kopplade till en eller flera transaktioner, detta kommer nu att vara möjligt att göra.

2024-03-20 - Release

17696 - Radera gamla serviceorder och offerter

Vi är glada att kunna meddela en ny funktion som gör det möjligt att radera gamla serviceordrar och offerter inom olika filtreringskriterier. Med denna uppdatering kan du enkelt rensa upp dina register och hålla ditt företag organiserad. För att använda denna funktion väljer du helt enkelt datumintervallet eller någon annan kritera för de order eller offerter du vill radera och bekräftar din åtgärd.

21329 - Skicka e-mail som standard vid fakturering på kunder

Vi har en ny funktion som gör det möjligt att ställa in om fakturor ska skickas via e-post eller inte för specifika kunder. Via dokumentlayouter på kundkorten kan vi nu också välja att sätta upp flera mejladresser beroende på vilken dokumenttyp vi vill skicka.

29450 - MECA Fleet kopplat med MECA Pro

Vi har identifierat ett problem där artiklar med felaktigt artikelnummer importerades när endast MECA Pro var konfigurerat. Istället för det korrekta artikelnumret importerades artiklarna med nummer 1. Vi är glada att meddela att detta problem nu har åtgärdats och att artiklarna nu importeras med rätt artikelnummer. Vi beklagar eventuella besvär som detta kan ha orsakat och hoppas att denna uppdatering kommer att förbättra din användarupplevelse.

2024-02-21 - Release

21381 - Möjlighet att skicka E-fakturor med olika fakturamottagare

Vi har lagt till en ny funktion som gör det möjligt att skicka E-Fakturor med flera olika fakturamottagare. Fakturamottagarna definieras på jobbraderna, detta kommer att underlätta exempelvis vid försäkringsärenden

20913 - Möjlighet att skicka E-fakturor med 100% rabatt på en rad.

Möjlighet att skicka E-fakturor med 100% rabatt på en rad.

20949 - Möjligt att översätta och lägga till Giro-nummerinformation i E-faktura.

Ny funktionalitet för integrera Gironummerinformation från PBS till Compello-fakturor finns nu på plats. Detta innebär att Giro-informationen infogas i det korrekta fältet på fakturan.

22898 - Utskrift av följesedel för Fleet-faktura med textrader och servicenoteringar

Vid utskrift av följesedel vid en Fleet-faktura kommer nu servicenoteringar samt textrader att skrivas ut. Tidigare visades inte denna information på följesedeln.
Denna uppdatering möjliggör för föraren att få all nödvändig information på en och samma plats, vilket underlättar för en smidig leveransprocess.

26273 - Meddelande om att order/offert finns vid nyskapande av order/offert

Ett popup-meddelande har lagts till som varnar om att det redan finns en befintlig order/offert på det valda fordonet. Om en öppen order redan finns på fordonet visas en fråga om att visa befintliga ordrar. Om användaren väljer Ja visas befintliga ordrar, om användaren väljer Nej skapas en ny order.
Denna uppdatering hjälper användaren att undvika dubbla beställningar och ger en bättre överblick över befintliga ordrar och offerter på fordonet. Denna funktion kan aktiveras per användare och denna inställning hittar ni om ni söker fram "Användarinställningar", i listan på användaren finns en checkbox som aktiverar funktionen.

22975 - Offerttext visas på kreditfakturan

Om man exempelvis har en fast text på offerten "Offerten giltlig 30 dagar" så har denna text även kommit med på kredit fakturan. Detta är nu korrigerat.

22985 - Förfallet saldo är ej korrekt på kund

I faktaboxen visas saldo samt förfallet saldo på kunden. Den har tidigare varit samma Saldo värde, nu visas det korreka förfallna saldo värdet.

24078 - Service noteringar har ej visats på förhandsgranskning av faktura

När man förhandsgranskade fakturan så har ej servicenoteringarna skrivits ut. Detta är nu korrigerat.

24079 - Vid kreditering av faktura har man fått upp en dialog "skicka dokument"

Vid kreditering av faktura har man fått upp en dialog "skicka dokument", denna dialog kommer nu enbart att visas när man väljer funktionen att skicka fakturan på E-mail.

26043 - Mobilbetalning får felaktig avgift vid vissa lägen

När man har avgifter som är kopplade till ett betalningsätt så kan denna även ha kommit med på mobilbetalningen till kund. Detta är nu korrigerat så att det blir korrekta avgifter baserat på betalningsmetod.

28129 - Felaktig statuskod för DSB

Det har visats felaktig statuskod för om fakturan är skickad till DSB eller ej. Detta är nu korrigerat.

2024-01-24 - Release

12423 - Förbättrad fordonshistorik

Vi har förbättrat sättet vi presenterar fordonshistorik på, både lokalt och globalt. Nu kan du visa historiken med en trädvy och klicka på fakturanummer för att öppna den bokförda servicefakturan för lokal historik. Du kan också öppna arkiverade serviceorder och skriva ut fakturadokument. Denna uppdatering gör det mycket mer överskådligt att se information om fordonet i sin helhet. Vi hoppas att detta kommer att göra det enklare för dig att hantera och hålla koll på fordonshistoriken.

10486 - Uppdatera fordonsinformation med besiktningsdatum automatiskt

Vi är glada att meddela att vi har förbättrat vår fordonsinformation med en ny funktion som uppdaterar besiktningsdatum samt övrig fordonsinformation när en ny order skapas för ett befintligt fordon. Tidigare uppdaterades endast denna information när fordonet skapades för första gången, men nu kan du vara säker på att inspektionsdatum och detaljer alltid är uppdaterade.
För att säkerställa att vi har uppdaterad information om inspektionsdatum och detaljer för varje fordon kommer vi att utföra en datafactory/bisnode-sökning när en ny offert eller order skapas, krävs dock en parameter om man alltid vill göra detta.
Vi har också lagt till en ny parameter som visar en notering om att fordonet är bundet för PKK om nästa besiktningsdatum är mindre än 1-2 månader (parameter värde). Detta hjälper dig att hålla koll på när det är dags för nästa besiktning samt om fordonet är avställt eller ej.

15035 - Bättre matchning för att skapa nya kunder och undvika dubletter

Vi har uppdaterat kunduppdateringen från API för att matcha nya kunder med befintliga kunder. Funktionaliteten för delvis matchning har nu redigerats så att matchningen görs på kunder i det lokala företaget. Detta är gjort för att undvika att dubbletter av kunder skapas. Nu får man möjligheten att välja att skapa en ny kund eller använda en befintlig kund om det finns någon delmatchning av värden på kunden. Denna uppdatering kommer att göra det enklare för verkstäder att hantera kundinformation och minska antalet dubbletter. Vi hoppas att detta kommer att förbättra användarupplevelsen.

17269 - Kryssruta på serviceordern som indikerar att verkstaden har granskat arbetet med kunden - GBV

GBV (SE) kräver att det finns en kryssruta som indikerar att kundmottagaren har granskat serviceordern med kunden. Vi har på utskriften kryssrutor som mekanikern kan markera. Men nu när många av våra verkstäder använder digitala serviceordrar görs detta inte och GBV kommer att markera detta som ett fel.
Med denna uppdatering kommer vi att lägga till en kryssruta i den digitala serviceordern som kundmottagaren kan markera för att indikera att de har granskat serviceordern med kunden. Detta kommer att göra det enklare för verkstäder att uppfylla GBV:s krav och minska antalet felmarkeringar.

21073 - Sammanfattning saknas när beloppet på fakturan ex moms är negativ

Tidigare så kom inte summeringen med på fakturan när vi hade ett negativt totalbelopp ex.moms. Detta är nu korrigerat och fakturan kommer att visa en korrekt summering av arbete, arbetskraft, moms specifikation och totalbelopp inklusive moms (verkstadsavgifter ingår i totalbeloppet).

19242 - Direkt enhetskostnad på inköpsorder ska uppdateras från webshop

Vi har uppdaterat inköpsorderfunktionen för att förbättra hanteringen av MECA/Mekonomen-artiklar. Nu kommer inköpspriset att uppdateras automatiskt från webbutiken när en MECA/Mekonomen-artikel läggs till på inköpsordern. Denna uppdatering kommer att göra det enklare för verkstäder att hantera inköpsorder och säkerställa att korrekta priser används för MECA/Mekonomen-artiklar.

22664 - Landskod saknas på fordon

Vi har åtgärdat ett problem där det inte var möjligt att skapa en ny offert/order om ett fordon saknade landskod. Tidigare så blockerades processen och användaren kunde inte fortsätta. Detta är nu korrigerat och användare kan skapa nya offerter/orders även om landskoden saknas på fordonet.

22762 - Lånebil kommer som mekaniker på utskrivna dokument

Vi har åtgärdat ett problem där lånebilar som var planerade tidigare än själva ordern skrevs ut som mekaniker. Detta orsakade felaktig hantering av lånebilar. Nu är detta korrigerat och mekaniker kommer att skrivas ut korrekt på arbetsordern.

22781 - Möjlighet att skapa flera kreditnotor från samma bokförda faktura.

Vi har åtgärdat ett problem där det var möjligt att kreditera en faktura flera gånger i vissa fall. Detta orsakade förvirring och felaktig hantering av fakturor. Nu är detta korrigerat och det är inte längre möjligt att kreditera en faktura flera gånger.

26532 - Avgiftshantering för MECA Pro

Vi har uppdaterat MECA-artikelfunktionen för att inkludera avgifter som kommer från katalogen. Tidigare har vi inte inkluderat dessa avgifter när vi har lagt till MECA-artiklar. Nu kommer vi att lägga till en avgiftsrad om det finns avgifter som kommer från katalogen. Denna uppdatering kommer att göra det enklare för verkstäder att hantera MECA-artiklar och säkerställa att korrekta priser används.

2023-12-13 - Release

14425 - Betalningsinformation på bokförda dokument

Uppdateringar på utskrivna kunddokument (offert, ord.bekräftelse, faktura, kreditnotor). Vi har nu samlat all viktig kundinformation i huvudet för att det skall bli enkelt för kunderna att hitta den information de behöver, ex. betalningsinformation.
Det är även ändrat så att alla jobb numera har texten delsumma istället för totalsumma. Detta för att göra kunderna uppmärksamma på att detta är just en delsummering per jobb och inte totalbelopp på faktura.

18968 - Artikeletiketter

Bugg som gjorde att det inte kom med någon streckkod på artikeletiketterna. Detta är nu åtgärdat.

20922 - Tom följdesedel vid bokföring av Fleetorder med stämpling

Bugg som gjorde att när följesedeln på en fleetorder skrevs ut blev tom. Detta är nu åtgärdat.

20914 - Sharebox

Sharebox-integrationen har under en period inte fungerat som den ska. Detta har nu åtgärdats och funktionen skall fungera som tänkt igen.

2023-11-16 - Release

13966 - Ankomstregistrering

Nu finns det möjlighet att från orderlistan, ordern och kalendern att göra en ankomstregistrering på en order. När man klickar på ankomstregistrering så kommer det upp en ny dialog där man kan ange att fordonet har anlänt till verkstaden. Här finns även en möjlighet att lägga in en ID kontroll och ange personnummret på den person som lämnar in fordonet om ordern skall klassificeras som SERMI inkl digitalt nyckelkvitto på sms. SMS texten för nyckelkvittot kommer att skriptas ut under helgen och vara på plats på mondagmorgon. I kalendern kommer ordern att markeras med en ikon att ordern är ankomstregistrerad.

23457 - Mekaniker, Stämpling, Personallista samt Råbaland/Budget rapporter sparar ditt senaste filter vid utskrift

När man skriver ut rapporterna nedan så kommer din senaste filtrering att sparas till nästa gång du skriver ut rapporten. Detta gäller för dessa rapporter:
- Resursstatistik
- Stämplingsrapport
- Personallista
- Råbalans/Budget

20923 - Inventeringsöversikt större artikel kolumn

Kolumnen för artikelnummer har nu blivit större så att hela artikelnummret syns på rapporten.

19819 - Utskrift av orderbekräftelser via 4-stegs rutin skriver felaktiga service noteringar

Om man har en service notering som är kopplad till ett jobb och skriver ut flera orderbekräftelser via 4-stegsrutinen så kommer denna service notering ut på alla utskrifter. Detta är nu korrigerat.

2023-10-18 - Release

16902 - HV (Högvoltsfordon) hantering samt ikon i kalendern

När ett HV-fordon anländer till verkstad finns nu möjligheten att markera att fordonet är ett HV-fordon på serviceoffert/order. Detta är ett manuellt förfarande då vi inte får bränsletypen i grundfrågan hos Bisnode. Det finns även nya fält för att markera om det finns en HV-skada på fordonet samt eventuell felkod.

10499 - Möjlighet till flera PBS flikar i webbläsaren

Nu kan man öppna upp PBS i flera flikar i samma webbläsare. Begränsningen ligger på att man måste vara inloggad på samma ansvarsenhet på båda flikarna.

13868 - Möjlighet för avgiftshantering på olika betalningsmetoder

Nu finns det möjlighet att på betalsätten definiera en avgift. Exempelvis om man önskar ha en administrationsavgift när man använder betalningsmetod FAKTURA. Detta gör man genom att öppna upp "Verkstadstilläggs inställningar". Skapa en ny (eller öppna existerande) avgift och då finns möjligheten att välja vilken betalningsmetod som denna avgift skall gälla för. Är den blank så gäller den för alla.

16828 - Skriv ut mekaniker och tid på jobb vid planering till olika mekaniker

Vid planering av en order med flera jobb där jobben är fördelade mellan olika mekaniker och tid, så kommer det nu att skrivas ut mekaniker och tid på jobben när man skriver ut arbetsordern.

19857 - Kan ej generera samlingsfaktura

När man skall skapa en samlingsfaktura så får man ett felmeddelande. Detta är nu korrigerat så att man kan skapa samlingsfaktura.

19763 - Mobilbetalning vid flera ansvarsenheter

Om man har flera ansvarsenheter samt olika konton hos Resurs Bank så har detta inneburit att vi alltid har tagit första inställningen istället för att titta på respektive driftställe. Detta är nu korrigerat.

20853 - Fleetorder tappar allokering i kalender efter split

Planerar man en Fleetorder över en lunch så delas planeringen upp i 2 delar. Om man sedan har gjort en ändring på Fleetordern så har ordern tappat den sista delen av planeringen i kalendern. Detta är nu korrigerat så att planeringen ligger korrekt även efter uppdatering av ordern.

2023-09-27 - Release

17511 - Antal tecken begränsning vid skapande av sms-mall

Tidigare har det funnits en begränsning på 160 tecken när man skapade SMS-textmallar. Detta är nu borttaget och det sker dynamiskt.

16827 - Servicestatistik på kundkortet

Fakturarutan på kundkortet visar numera statistik baserad på service-modulen istället för försäljningsmodulen.

14960 - Fler menyer på rollcentrat för Finans

Nya genvägar finns nu tillgängliga under menyn Rapporter:
Kundreskontra--> Kundråbalans
Levreskontra--> Leverantörråbalans
Försäljning & Lager--> Daglig försäljningsrapport
Försäljning & Lager--> Resursstatistik
Försäljning & Lager--> Arbetsstatistik
Försäljning & Lager--> Inventeringsstatistik
Försäljning & Lager--> Värdering av lager

Nya genvägar finns nu tillgängliga under menyn Moms:
-->Lista över momsrapporter
-->Momsdeklaration

14578 - Möjlighet att leta upp ordrar med artiklar och arbete

Man har nu möjligheten att leta upp vilka ordrar en artikel eller arbete finns på. På ett artikel eller arbetskort så kan man använda menyn Relaterat-->Service-->Serviceorder (eller offert) för att hitta vilka dokument som artikeln/arbetet finns på.

14126 - Inköpsreturorder tillgänglig på rollcentrat

Inköpsreturorder finns nu tillgänglig via menyn "Lager"

13957 - Valmöjlighet att skriva ut fakturakund på daglig försäljningsrapport

Nu kan man välja att skriva ut fakturakund när man skriver ut daglig försäljningsrapport. När man öppnar rapporten så finns det en flagga för vilken kund man vill skriva ut.

13863 - Arbetsorder har nu utskriftsdatum

När man skriver ut en arbetsorder så kommer nu ett fält med utskriftsdatum när rapporten skapades.

17771 - Skapa ny Fleetorder i PBS blir länkad till skapa ny order i portalen

Om man försöker skapa en ny order i PBS på ett Fleet fordon så blir man nu länkad över direkt till att skapa en ny order i bokningsportalen så att man ej behöver ange reg.nr igen.

16841 - Använd planerad tid från bokningsportalen på en fleet order

Nu finns möjligheten att sätta tidsåtgång på ett arbetsmoment i portalen vilket gör att vi får in korrekt planeringstid vid exempelvis ett hjulskifte.

19646 - Nets info syns bara på kvittokopian

Tidigare har Nets informationen bara funnits med på kvitto kopian, nu syns den även på orginalkvittot.

2023-08-23 - Release

14062 - Däckhotell lagerplats samt hylla mer lättilgängligt

Tidigare har man fått en "felaktig" lagerplats med över till ordern då det har varit den andra däcksetet. Nu får vi med information om båda däckseten och kan därmed få en bättre överblick på ordern vart däcken finns.

13753 - Koppla ihop en service notering med ett jobb

Nu har man möjligheten att koppla ihop en servicenotering med ett specifikt jobb. Detta innebär att servicenoteringen kommer bli utskriven under jobbet istället för sist på utskriften.

18738 - Verkstadspålägg beräknas fel vid digital merförsäljningsoffert

När man inte har någon övre gräns på verkstadspåläggen så blir merförsäljningsofferten felberäknad. Detta är nu korrigerat.

12301 - Markering på order samt kalendern om en artikel saknas lokalt lagersaldo

Om man har en lagerförd artikel som har lägre disponibel kvantitet än vad som säljs på ordern så kommer raden att rödmarkeras samt en markering i kalendern.

18535 - Cabas summering beräknas fel

När man hämtar en en cabas artikel som har en högre kvantitet än 1 så har summeringen blivit felberäknad. Detta är nu korrigerat.

13904 - Enhetskostnaden uppdateras ej från katalogen vid lagerförd artikel

Om man har en lagerförd artikel och gör en uppdatering mot katalogen så uppdateras inte enhetskostnaden vilket den tidigare gjort.

14424 - Möjlighet att ha kvar order efter att man konverterat till offert

När man tidigare gjorde om en order som bara innehöll ett jobb så fick man inte möjilgheten att behålla ordern efter att man konverterat den till en offert. Detta är nu möjligt.

17674 - Hämtning av endast arbetsmoment från webshop, går ej att planera order

Om man hämtade endast ett arbetsmoment från katalogen så kunde man ej planer ordern. Detta är nu korrigerat.

14768 - Stämplingsrader visas på fakturan

Tidigare så har stämplingsraden visats på fakturan om man efter stämpling har ändrat registreringsnummer. Detta är nu korrigerat.

16868 - Bokför och skriv ut visar felmeddelande innehållande paket

Om man lägger på ett fastprispaket på en order så kan man nu inte ändra på dessa rader på ordern. Man får upp ett felmeddelande som säger att raden du försöker ändra på orden ingår i ett fastprispaket och kan ej ändras.

17604 - Koppla däckhotell till order

När du från en order vill koppla ett däckhotell så har listan tidigare varit fel filtrerad. Nu filltreras listan på alla tillgängliga däckset som ej är kopplad till någon order.

18138 - Totalbeloppet räknas ej om vid bortagning av rader på order

När man på en order gjorde redigeringar på radnivå, ex. tog bort ett arbetsmoment så gjordes ingen beräkning på totalpriset förräns man uppdaterade sidan. Nu uppdateras priset direkt när man tar bort en rad.

18519 - Servicekreditnotor i rollcentrat

På rollcentrat för verkstad kan man nu komma åt servicekreditnotor under Lager menyn.

18521 - Möjlighet att lägga 100% rabatt via prisgrupp på arbete

Tidigare så beräknades ingen rabatt när man la in 100% rabatt på ett arbetsmoment via en kundprisberäkning. Detta är nu korrigerat.

2023-06-28 - Release

14128 - Hyllnr på inventeringsjournalen samt på rapporten

Nu finns hyllnr med i både journallistan samt på rapporten gällande inventeringslistan.

13867 - Nytt Referens-fält på radnivå gällande order

Det finns numera ett internt referensfält på raderna på order. Detta fält skrivs ej ut på något dokument utan är enbart ett internt referensfält.

10234 - Säljarkod på bokförda fakturor tas från order

När man skriver ut en faktura så kommer säljarkoden alltid tas från ordern.

14498 - Via inköpsorder går det ej att skicka beställning till webshop beroende på artikelinställning

Nu går det att skicka beställningar på artikel även om artikeln har inställningen att ej uppdateras från webshop satt.

13672 - Utökad möjlighet för ändring av överskrift på fakturautskriften

Det finns möjlighet att ändra överskriften på en fakturautskrift baserat på vald betalningsmetod.

2023-05-31 - Release

14053 - Kortkommandon till de vanligaste funktionerna

Det är nu skapat kortkommandon till de vanligaste funktionerna som man använder på daglig basis. Ex. Öppna webshop, hämta varukorg, skapa ny servicenotering m.m.

9354 - Utökad assistans/DSB trigger vid ansvarsenheter

Nu kan man ha olika arbetsoperationer som triggar assistansförsäkring och DSB på olika ansvarsenheter. Tidigare har alla ansvarsenheter varit tvingade att använda sig av samma arbetsoperation. Kontakta PBS support om detta önskas att sättas upp.

17108 - Uppdatering av Fleetorder vid öppnande av order

Varje gång man öppnar en fleet order i PBS så kommer vi per automatik kolla efter de senaste ändringarna direkt. Ex. om man uppdaterar mätarställningen i portalen så behöver man bara stänga ordern och öppna upp den igen i PBS så kommer mätarställningen att vara uppdaterad.

13827 - Cabas-kalkylerar fel vid rabatter

En order i PBS räknar nu korrekt summa vid rabatter som kommer från Cabas.

17662 - Momskontorad saknar kod vid E-faktura

Det går numera att hantera momskontorader vid E-faktura mot Compello.

2023-04-02 - Relese BC21

10551 - BC21 uppdatering

Vi har uppgraderat till den Microsoft version 21 av Business Central.
Detta innebär bland annat:
- "Skicka mail dialogen" har fått en del nya funktioner som att kunna bifoga fler dokument samt bättre redigeringsmöjligheter i textdialogen.

- Den nya e-mail hanteringen gör också gällande att ni som haft er egen SMTP uppsatt måste gå in och konfigurera denna i den nya inställningen. Sök fram: E-postkonton och redigera den inställning som finns där.

- De e-post som skickas till kund kommer nu ha ert verkstadsnamn följt av den e-post som är uppsatt. Ex. Från: Verkstaden AB (MinVerkstadsMail@https://40.115.34.93/plesk-site-preview/staging.promeister.com/https/10.80.77.9)

- Tidigare har man ej haft möjligheten att ändra på placeringen av funktioner på offert eller order via Anpassa. Exempelvis under menyn "Mobil betalning" kan man ändra ordningsföljden så att
"Skicka mobil betalning (SMS) ligga först i listan.

- Microsoft har även förändrat menystrukturen vilket ni kan märka av i vissa dialoger.

10512 - "Snapping" av ordrar vid planering

Vad vi kallar för "Snapping" är att när man bokar in en order i kalendern så väljer man den exakta tiden (ex. 8:02). Nu finns möjligheten att man låter ordern "snappa" in på närmsta 15 eller 30 minuter. Detta ger en effekt att den order som man planerar 8:02 kommer att lägga sig på 8:00.
För att aktivera denna funktion:
1. Inställningar-->Administration-->Fordonsverkstad inställning
2. Sektionen: Verkstadsplanerare
3. "Snapping" aktiv (Aktivera)

14201 - Förbättringar kring integrationen med bokningsportalen

De förbättringar som nu är lanserade:
- Rabatten som kommer nu från portalen och försvinner inte efter att man har godkänt ordern i portalen. Rabatten finns kvar hela vägen till faktureringen.

- Texter i mobilnummer tas bort vid överföring från portalen

- Tidigare har vi haft problem att skapa upp en order från portalen där kunden saknas, detta är nu åtgärdat så att inte integrationen stannar av om detta uppstår kring ett försäkringsärende.

- Integrationen hanterar nu även om det finns serviceanmärkningar på ett fordon eller kund vid uppskapande av order från portalen.

10258 - Lägg till Namn2 på offert samt order

Nu finns möjligheten att ta fram Namn2 på kunden via Anpassa på offert och order. Detta fält kommer också att skrivas ut på kunddokumenten.

2023-03-01 - Release

10149 - Lagerstyrningsjusteringar

- Webshopordrar skapade från en order tillsammans med en Inköpsorder ska nu skicka med regnummer till webshopen. 
- Lägga till hyllnummer på Inköpsorder och order. Hyllnummer fältet replikeras från artikelkortet. Även möjlighet att redigera/lägga till hyllnummer via inköpsorder. 
- Ändrade item look up page från sida 32 till sida 31 så det blir samma som på Service Order.

14375 - Allokerad tid är tom vid skapande av order från däckhotell

Om man skapar en order från däckhotellet så kunde man ej planera ordern i kalendern. Detta är nu korrigerat.

14129 - Avdragstiden dras ej av på den instämplade tiden på resursstatistiken

Om man har satt upp att stämplingen (Dagligmönstring) skall dra av för exemeplvis 1 timmes lunch så har denna tid ej dragits av när man skriver ut resursstatistiken. Nu finns det en valmöjlighet när man skriver ut rapporten om man vill dra av denna tid på rapporten.

13894 - Fleetjobbkö hänger sig pga utlevererat antal på order

Jobbkön hängde sig om det låg en Fleetorder med levererat antal på ordern. Nu återställer jobbkön utleveransen vilket gör att jobbet ej hänger sig.

12886 - Vid kreditering av kortbetalning via terminal öppnas ej kortläsaren

När man gör en kredit på en kontantfaktura som är betalad med Kort via terminalen så öppnades ej kortterminalen så att krediteringen gjordes direkt på kortet. Detta är nu korrigerat.

13745 - Digital signerings fixar

Korrigeringar av utskicka av merförsäljningsofferter samt översättningsrättningar. Utrullningen påbörjad av övriga verkstäder. Mer info kommer.

2023-02-01 - Release

6099 - Digital signering och merförsäljning

Vi har nu lanserat möjligheten att skicka en offert för digital signering mot kund. Det innebär också att vi har möjligheten att skicka en orderbekräftelse till kund för signering samt att kunna skicka merförsäljningsofferter när fordonet står på lyften. Är man en koncept verkstad så ingår denna funktion gratis. Under mars månad kommer vi att köra igång funktionen på ett par pilotverkstäder och därefter kommer alla våra ca:1000 PBS verkstäder sättas upp. Som ni förstår så kommer detta vara ett arbete som kommer rulla under en kortare period men vi räknar med att alla skall vara igång med funktionen innan sommaren. Vi återkommer med mer information kring uppsättning för respektive verkstad.

6099 - Lägga till bilder och dokument på offert/order

På en offert/order finns nu möjligheten att lägga till bilder eller dokument. På högersidan vid faktuarutorna finns en flik som heter "Bilagor". Klicka på den och klicka sedan på antalet bifogade dokument. Sedan väljer ni vilken fil ni vill läsa upp.

10148 - Bokningsportals förbättringar

- Vi har gjort en del åtgärder kring integrationen mellan PBS och bokningsportalen. Främst så går importen nu snabbare samt att de verkstäder som är kopplade mot en franchise butik kommer ha en stabilare överföring än tidigare.
- Vi har nu också möjligheten att ta emot delar som är hämtade från Bileko Tiers från portalen.
- Från en order i PBS har man nu möjligheten att öppna upp ordern direkt mot portalen genom att klicka på referensfältet som finns under fliken fakturering. Där finns portalens bokningsnr och bredvid finns det nu en knapp med 3 punkter, klicka på den och portalen öppnar upp ordern direkt.
- Om man inte vill planera ordern i PBS så finns det nu en funktion under Hantera på radnivå, "Sätt resurs". En lista kommer upp med era resurser, välj korrekt resurs så kommer denna att sättas på arbetsraden.
- Fleetstatus finns nu att plocka fram via anpassa i order-listan samt på bokförda fakturor/kreditnotor.

7732 - Parameter för att visa alla priser inkl. moms på fakturaraderna

Möjlighet finns nu att per kund lägga in att alla fakturarader skall skrivas ut inkl. moms. Denna parameter finns på kundkortet och fliken Fakturering, fält "Priser inkl. moms".
Önskar man att alla sina kunder skall ha denna parameter får ni gärna kontakta supporten så hjälper vi er med detta.

10596 - Kollapsa kalendern i verkstadsplaneraren

När man öppnar verkstadsplaneraren har man månadskalendern överst, vill man inte se denna kalender så finns det möjlighet att "visa/dölja kalender" längst uppe till vänster. Klicka på den för att dölja/visa månadskalendern.

11903 - Schemalägg SIE-fils skapande och skicka via mail

Om man exempelvis kör sin bokföring i Fortnox så finns nu möjligheten att schemalägga så att PBS skapar en SIE-fil kl. 04:00 och mailar i väg den till en specifik mail. Fortnox har en mailkorg inbyggd vilket gör att PBS kan skicka SIE-filen direkt till Fortnox utan att ni behöver göra något.
En tilläggstjänst för Fortnox som heter Techworks gör även att SIE-filen bokförs per automatik. Önskar ni mer information kring detta så kontakta Fortnox.

12859 - Funktionen Hämta varukorg på radnivå på offert

Tidigare har ej knapparna varit upplysta för att hämta ner en varukorg på rad-nivå. Detta är nu korrigerat.

13589 - Digital servicebook (DSB)

Som ett steg till att vi skall ha en så driftsäker och effektiv tekniskmiljö så kommer vi att schema lägga alla DBS överskick till att gå kvällstid mellan 19:00-19:30.
Tidigare har detta skickats varje timme.

10035 - Servicenotering listas ej om kund har flera fordon

Om man skapar upp en offert/order mha kund istället för fordon och kunden har flera fordon kopplade på sig så kommer inte servicenoteringar upp när man väljer ett fordon som har noteringar. Detta är nu korrigerat.

10349 - Kan ej beställa artiklar via inköpsorder beroende på parameter

Om en artikel har parameter "uppdatera ej från webshop" ibockad så har man inte kunnat beställa denna artikel via en inköpsorder. Detta är nu korrigerat.

10574 - Ny artikel skall ej skapas vid sökning av artikel

Om man söker på en artikel och inte får en exakt träff så kommer sökfönstret upp gällande webshops artiklar. Klickar man avbryt så har en artikel skapas upp. Detta är nu korrigerat.

10610 - Akrivering av order görs ej om man har gör utleverans separat

På en order så kan man göra en utleverans utan att fakturera. Det innebär att man skall fakturera vid ett senare tillfälle, när man gjort fakturan så har inte ordern arkiverats korrekt. Detta är nu korrigerat.

11565 - Filtrering på faktaruta på offert

Om man klickar på Faktabox listorna ute till höger på en offert som anger hur många öppna ordrar som finns för denna kund så har listan visats utan filtrering på kundnr. Detta är nu korrigerat.

10089 - Paketkorrigeringar

När man gör om en order till offert där ett paket ingår så har prisberäkningen blivit fel. Detta är korrigerat.
Om man har en offert/order med ett paket och byter betalande kund så har prisberäkningen blivit fel. Detta är nu korrigerat.

2022-12-14 - Release

6103 - Samlingsfaktura

Möjlighet att kunna skapa en samlingsfaktura av flera serviceordrar mot en kund finns nu på plats. Se bifogad användarmanual för hur man använder funktionen.

6179 - E-faktura

Nu finns möjlighet att skapa en E-faktura direkt till kund via PBS. Se bifogad användarmanual. För att komma igång så krävs det att man signerar ett avtal med Compello via Promeister Solutions. Kontakta PBS support för att komma igång och få all information kring avtalsdelen samt prisbild.

7734 - Försäkringsbolagsnamn sparas på fordonet vid skapande från Bisnode

När man skapar ett fordon från Bisnode så kommer man nu att se vilket försäkringsbolag som fordonet innarhar vid detta tillfälle. Informationen sparas på fordonskortet.

10758 - Direct print

Om man har en skrivare som man kan skapa en mail till så finns nu möjligheten att kunna skriva ut direkt på skrivaren utan att behöva skriva ut PDF:en manuellt.

Performanceoptimering del 1

Vi kommer också att göra en åtgärd kring performance. Detta är ett steg av många för att vara proaktiva gällande hastighet och den tekniska miljön.

2022-09-28 - Release

7733 - Visa märkeskod och leverantörsnummer på rader i offert/order

Man kan nu plocka fram 2 nya kolumner på radnivå, märkeskod och leverantörsnummer. Öppna upp offert eller order och gör följande:

1. Klicka på Kugghjulet uppe till höger och sedan på Anpassa
2. Klicka på en existerande kolumn på raderna så att du får en röd markering runt rutan
3. Klicka sedan på "+Fält" längst uppe till vänster
4. Ny dialogruta kommer upp på högersidan där du kan scrolla ner till kolumerna "Artikel serviceartikelgrupp" samt "Artikelns
leverantörsnr"
5. Drag ut dessa och placera dem där du vill ha dem bland raderna.
6. Klicka sedan på "Färdigt" uppe till höger, då kommer dessa kolumner alltid att vara framme.

7738 - Möjlighet att skriva ut en fakturakopia när man skriver ut betalningspåminnelser

När man skriver ut betalningspåminnelser finns det nu ett val "Skrivut/Skicka kopia av fakturor". Klicka i denna om du vill ha fakturakopier med i utskriften/utskicket.

7740 - Nya rapporter i Rollcentrat

Tidigare har man fått söka upp dessa rapporter. Nu finns dem under Rollcentrat vid:
- Rapporter-->Verkstad-->Lager - Försäljningsstatistik
- Rapporter-->Verkstad-->Arbetsstatistik

Notering: För att endast skriva ut arbeten på "Arbetsstatistik"-rapporten så väljer du Arbete i "Gruppnr-fältet.

7962 - Spara servicenotering från order direkt på fordonet

Nu finns det möjlighet att spara en servicenotering som man anger på en offert/order på fordonet. Om man väljer att göra detta så kommer denna notering att visas när man skapar en ny offert eller order.

När man skapar en servicenotering finns det ett nytt val som heter "Skapa serviceanteckning på fordon", klickar man i denna och klickar Ok så sparas noteringen på fordonskortet.

8621 - OKQ8 Summering av varugrupper på kreditnota

Nu finns det en QR kod och summering av varugrupperna när man gör en kreditnota.

9297 - Välj vilka jobb som skall konverteras till order från en offert

Om man har flera jobb på en offert så kan man du delvis göra en konvertering till en order. Man kan då alltså välja vilka jobb som skall konverteras till order och resterande ligger kvar på existerande offert.
- Ny knapp finns nu under Verkstadsflöde som heter "Skapa order delvis", klickar man på denna och har flera jobb på en order så
kommer du att få upp en lista med alla jobb som finns på offerten.
- Klicka i/ur de rader som du vill konvertera över till en order och klicka sedan på Ok.

9691 - Justering hur man kopplar ihop en öppen order mot ett däckhotell

Tidigare låg det en validering på att man var tvungen att ha en lagerplats på ett däckset. Nu kan man koppla ihop en order mot ett däckset som inte är incheckat.
Denna funktion ligger som bekant under Funktion-->Anslut till däckhotell

9506 - Fleet - Skapa offert på fleetfordon

Tidigare har man kunnat skapa en offert på ett Fleetfordon. Nu finns det en validering att om fordonet är fleet så skall man skapa offerten i Bokningsportalen.

9487 - Bokför en återöppnad order som är justerad

På en order som man tidigare har krediterat och tagit bort en textlinje på den återöppnade ordern så spärrade bokföringsrutinen ordern. Detta är nu åtgärdat så att man kan bokföra en återöppnad order som är justerad.

9330 - Fleet - "Röd rad" på en fleet order

Om man på en fleetorder har gjort stämplingar och efterföljande gjort förändringar på orden i Bokningsportalen så har en arbetslinje blivit rödmarkerad pga felaktigt radnummer. Detta är nu åtgärdat så att korrekt radnummer finns även på stämplingsraden.

2022-08-31 - Release

6100 - Däckhotell förbättringar

Nya funktioner:
- Kunna välja vilken information man vill ha över från däckhotell till en order
- Om en order har däckhotell kopplad till sig kan man nu öppna upp däckhotellet direkt genom att klicka på "Däckhotell ID" under fliken Allmänt
- Det finns också en markering under fliken Allmänt som visar om fordonet har ett aktivt däckhotell
- Möjlighet att lägga till ett paket när man skapar en order via däckhotellet
- Söka på kundnamn i däckhotells listan
- Möjlighet att sätta vilken statuskod ordern skall ha när denna skapas från däckhotell
- Däckhotellrapporten har nu möjlighet att endast visa 1 rad istället för 1 rad per däck
- List val av däckmodell när man skapar ett däcksett. Man kan fortfarande skriva in märket manuellt
- Fleet verkstäder har nu möjligheten att söka på vilken verkstad ett fordon har sina däck incheckade

Utförligare manual kommer publiceras på hemsidan.

5878 - Positionering av loggor på kunddokument

GBV loggan är nu positionerad till vänster istället för höger på alla kunddoument.

5993 - Paket rabatt flyttas inte med till offert från order

När man konverterar en order till offert som innehåller ett paket och inkluderar en rabatt så kommer nu även rabatten att flyttas med över till offerten.

7736 - Uppdatera information på sidfoten för betalningspåminnelser

Nu innehåller sidfoten samma information som en faktura innehåller.

8098 - Ingen kopia på dokument när man mailar kunddokument

Om man som verkstad skriver ut 1 kopia vid ett kunddokument så kommer nu inte kopian att skickas när man skickar ett mail till kunden.

8106 - Artikelpriset uppdateras ej vid användning av prislist artiklar

När man manuellt skriver in en artikel från en prislista så uppdateras nu priset på lokal artikel men det priset som står enligt prislistan.

8572 - Serviceanmärkningar är inte korrekt placerade på orderbekräftelse och faktura

Nu ligger serviceanmärkningarna korrekt vid utskrift av orderbekräftelse samt faktura.

9010 - Moms vid försäkringsärende syns ej vid summeringen på OKQ8 fakturor

Detta är nu åtgärdat så att momsen visas.

9211 - Felaktigt rapportval vid Inköp

Vid inköpsordrar så är det nu korrekt rapport id vid utskrift.

9244 - Stämplingskorrigering har felaktig längd på beskrivningsfältet

Detta är nu korrigerat till 60 istället för tidigare 30 tecken lång för beskrivningsfältet.

9259 - Assistansförsäkring för OKQ8 saknades i inställningar

Detta är nu korrigerat så att OKQ8 är valbart.

9323 - Utskrift av utskickade betalningspåminnelser

När man skrev ut redan utskickade betalningspåminnelser så blev det samma kund på alla fakturor när man valde att skriva ut alla.
Detta är nu korrigerat så korrekt kund visas.

9337 - Webshop typ saknas vid skapande av offert från order

När man konverterade en order till offert och endast tog med 1 jobb av flera så tappade vi webshop-typen på artiklarna. Detta är nu åtgärdat.

9341 - Sidfots loggos skriv ej ut

När man skrev ut kunddokument så visades inga bilder i sidfoten. Detta är nu åtgärdat.

9424 - Leveranssätt för Bileko Tiers integrationen

Vi har nu satt som standard att leverans till verkstad skickas med vid beställning av däck.

Nytt telefonnummer!

Nytt telefonnummer till supporten

Nu har vår Support ett samlat telefonnummer in. Detta i samband med att vi byter ut vårt telefonnummer till PBS-supporten.

Telefonnummer
0770 - 721 021

2022-06-29 - Release

4619 - Integration till Bileko Tires

Integration till Bileko Tiers finns nu tillgängligt. Kontakta PBS Support för uppsättning.

8097 - Öppna order via 4-stegs rutinen

Om man öppnar upp 4-stegs rutinen så kan man nu klicka på order numret i listan och ordern öppnas.

8475 - Felaktig sortering vid summering på faktura utskriften

Summeringen har varit delar, arbete, tillägg. Nu ligger sorteringen som den har varit tidigare enligt arbete, delar, tillägg.

8108 - Möjligt att koppla en order till ett stängt däckhotell

När man från en order vill koppla en öppen order till ett däckhotell så har man tidigare haft möjligheten att koppla ordern till ett däckhotell som är avslutat och stängt. Detta är nu åtgärdat så att man bara ser alla öppna däckhotell.

8152 - Namn och adress har felaktig position på betalningspåminnelse utskriften

Namn och adress fälten har varit 2 rader längre ner än jämförelse med fakturan. Detta har gjort att det inte har synts i fönster kuvert. Nu är detta åtgärdat.

8413 - Felmeddelande när man anger manuellt ett MECA artikel.nr på en inköpsorder

Man har fått upp ett felmeddelande när man angett ett MECA artikel.nr på en inköpsorder att instansen redan finns. Detta är nu åtgärdat.

8565 - Webshop ordermeddelande saknas på inköpsorder

Under menyn Webshop så har funktionen för att skicka meddelande till butik saknats på en inköpsorder. Detta är nu åtgärdat.

8153 - Kan ej importera en artikel från webshop efter att man har hämtat hem en service

Om man på en order bara har 1 jobb som heter Service och försöker hämta hem en artikel via webshopen så har man ej kunnat få in denna artikel på ordern. Nu kommer denna artikel in på Service-jobbet. Om det är så att man har fler än 1 jobb på ordern så kommer man alltid att få upp dialogen att välja vilket jobb artiklarna skall in på.

7610 - Rabatt kalkyleras ej när ett arbete har tilläggstexter

Om man har ett arbete som har en tilläggstext, ex. Hjulskifte som bör ha texten "Glöm ej att efterdrag hjulbultarna" så har inte rabatten blivit korrekt kalkylerad när man använt funktionerna "Sätt fast pris på order" samt "Sätt fast pris på jobb".

7193 - Artikelraderna blir inte markerade som MECA/Mekonomen artiklar

När man lägger på en artikel på order via lokal artikellista så har inte artikeln blivit markerad som en MECA/Mekonomen artikel vilket har gjort att man ej kan lägga en beställning. Detta är nu åtgärdat.

7228 - Återställning av en arkiverad order

När man gör en kreditering och får frågan att återskapa den arkiverade ordern och svarar nej att man inte vill öppna den igen så fick man tidigare upp frågan om man ville öppna ordern trots att man inte har öppnat den.

7595 - Lägg på reg.nr efter att ha planerat en order

Om man har skapat en order utan reg.nr och lagt in denna i kalendern så har man tidigare fått ett felmeddelande när man lagt på ett reg.nr i efterhand. Detta är nu åtgärdat så att man kan lägga in ett reg.nr även om ordern är planerad.

4299 - OKQ8 workflow

Fullt flöde för OKQ8 verkstäder.

2022-06-08 - Release

5141 - Fakturalayout ändringar (OCR)

Nu printas OCR nummer ut korrekt på fakturan.
Fakturor med omvänd moms presenteras nu korrekt.
Positionerna för ISO+GBV loggor är nu justerade så att det blir en snyggare fakturalayout.

7338 - Beställa delar från katalog när delar redan är beställda

Om kvantitet på en artikelrad hade 1 i kvantitet och 2 i beställd kvantitet så gjordes ytterligare en beställning. Detta är nu korrigerat att det endast blir beställt fler artiklar om kvantitet är mindre än beställd kvantitet.

7553 - Resursstatistik rapport skriver ut lånebilar

När man skriver ut en resursstatistik så kommer nu inte lånebilar med på den tilldelade mekanikern på jobbraden.

7954 - Arbetsordern genererade tomma rader

När man skrev ut arbetsordern så var det ett antal tomma linjer ovanför första jobbet. Detta är nu åtgärdat och komprimerat så att den första jobb-raden kommer direkt nedanför linjen.

8066 - Kan en koppla ihop en bokförd utleverans med en service faktura

Det genererades ett fel när man försökte koppla ihop en bokförd utleverans av en order med en service faktura. Detta är nu åtgärdat.

2022-05-11 - Release

4301 - Integration mot Reco

Vi har nu lanserat en integration mot Reco. Vid uppsättning, kontakta PBS Support på support.pbs@https://40.115.34.93/plesk-site-preview/staging.promeister.com/https/10.80.77.9

3454 - Digital servicebook trigger och inställning

Tidigare har triggern för att aktivera DSB varit vilken parameter som anger vilket arbetsoperation som används i katalogen. Nu finns det en egen inställning under Digital Servicebook inställningar.

5207 - Varning saknas att mätarställning ej är uppdaterad vid bokföring av order

Varningen som tidigare har visats när man inte har uppdaterat mätarställningen innan man fakturerar fungerar nu som den skall.

3277/5214/7340 - Felmeddelande vid bokföring av ett paket på en order

Man fick ett felmeddelande om man hade lagt på ett paket på en order som hade fler än 1 jobb och där man ändrade betalande kund på det jobbet som hade paketet. Detta är nu rättat.

5215 - Betalningsvillkorskoden ändrades ej vid ändring av betalningsmetod

När man ändrar betalningsmetod så ändras även villkorskoden till den kod som är satt som standard för den valda betalningsmetoden.

5398 - Felaktigt lagersaldo hos butik

När man hämtar in artiklar från MECA Online så blir nu även lagersaldot hos butik uppdateras på raden i PBS.

5778 - Vid utskick av SMS så kontrolleras inte landskoden

Vid vissa situationer när man skickar SMS till kund så togs det inte hänsyn till landskoden (+46/+47).

5987 - Fordonshistoriken visade 0 i mätarställning

När man öppnade upp fordonshistoriken så visade all mätarställning 0. Nu visas den korrekta mätarställningen vid faktureringstillfället.

6163 - "Planera första lediga datum"-parametern planerade ej lånebil

När man har aktiverat funktionen "Planera på första lediga datum" och man hade lagt in en lånebil på ordern så kom denna ej med in i kalendern. Detta är nu rättat.

6267 - Bolag med flera ansvarsenheter tar fel Mobilbetalning-inställningar

Om ett bolag hade flera ansvarsenheter samt olika inställningar för mobilbetalning så togs inte vilken ansvarsenhet ordern hade in i beaktning. Nu tas det korrekt inställning baserat på ansvarsenheten på ordern.

6283 - "Token"-funktion för inloggning mot Mekonomen PRO

När man ansluter till Mekonomen PRO så tar vi nu ut en inloggningsnyckel som är aktiv i 2h. Detta minimerar anropstiden mot katalogen.

7082 - Prisfilsartiklar hämtar inte korrekt information

Vid användning av prisfiler som har lästs in så fick man inte korrekt information på artiklarna. Detta är nu korrigerat.

7296 - Bolag med flera ansvarsenheter tar fel Assistans-inställningar

Om ett bolag hade flera ansvarsenheter samt olika inställningar för assistans försäkringen så togs inte vilken ansvarsenhet ordern hade in i beaktning. Nu tas det korrekt inställning baserat på ansvarsenheten på ordern.

7354 - Artiklar saknar "Blytillägg" vid hämtning från MECA Online

När man hämtar in ett batteri från MECA Online så kommer nu även priset med på blytillägget.

7363 - Skapa nytt service-jobb vid hämtning från Mekonomen PRO

Om parametern "skapa nytt service-jobb" är satt och man har flera jobb på ordern samtidigt som man endast hämtar en service så fick man upp frågan "Vilket jobb som servicen skulle gå in på". Nu får man inte upp frågan utan ett Service-jobb skapas upp direkt enligt parametern.

7404 - Dela en bokning över flera dagar

Om man la in en bokning som sträcker sig över flera dagar fick man upp en fråga om man ville dela upp ordern. Svarade man Ja på frågan så dök det inte upp någon bokning på dag 2.

7411 - Kan ej använda standard texter på en offert/order

Nu går det att använda standardtexter på en offert/order. Tidigare när man hade blankt i radtypen så fick man inte upp en lista med de fördefinierade texter man har lagt in. Detta är nu rättat.

2022-04-10 - Release BC19

BC19 Nyheter

Vi har samlat de största förbättringar som Microsoft har släppt i den nya versionen i bifogat dokument.

2022-02-23 - Release

4107 Optimering av verkstadsplanerare & editering av manuell bokning

• Kan skapa en ny order direkt från kalendern
• Kan stämpla in Daglig-stämpling och på en order/ jobb direkt från kalendern
• Systemet kan välja första lediga datum i kalendern
• Lägga till raster och luncher i kalendern
• Kan ändra statuskod på order direkt från kalender
• Symboler vid in-stämpling och vid aktiviteter
• Plannering kan nu splittas över lunch/raster

Stämplings förbättringar

• Stämplingstatus-monitor som visar en översikt på alla pågående stämplingar
• Olika mekaniker kan vara instämplad på samma order
• Rapport förbättring av stämplingsrapport.
• Kan stämpla in Daglig-stämpling och på en order/ jobb direkt från kalendern
• Nu kan man välja att stämpla på hela ordern eller på ett specifikt jobb. Detta är parameterstyrt.
• Vid borttagning av stämpling så kommer detta att loggas och visas på stämplingsrapporten
• Stämpla frånvaro (Sjuk, VAB, etc)
• Vid instämpling av 2 mekaniker på samma order fördelas den fakturerade tiden baserat på deras instämplade tid
• Övertidsstämpling, när mekanikerns "vanliga" arbetstid är slut och mekaniker är instämplad ändras instämplingen från Daglig
till Övertid.
• En ny rapport, Arbetsstatistik som visar statistik på utförda arbete.
• Förenklad Stämplingsjournal för att undvika felaktigheter. All borttagning loggas och visas på Personallistan.
• Lägga till saknade stämplingar kan nu göras via en "Wizard" som gör det enkelt att lägga in dem i stämplingsjournalen.

3277 Felmeddelande när paket faktureras till en annan fakturerings kund på order

Detta är nu korrigerat.

3835 Assistansförsäkring meddelande vid Fakturerings upprepning

När en order bokförs med arbetsoperation ”S” Visas ett meddelande om att assistansförsäkring är skapad.
När nästa order bokförs så kommer samma meddelande om att assistans försäkrning är tecknad igen. Detta är nu korrigerat.

3955 Planera om en order som är krediterad

Vi får ingen fråga om vi vill planera om en serviceordern på ett nytt datum när vi klickar på knappen ”verkstadsplanerare” i orderläge efter att serviceordern är fakturerad, krediterad och återställd. Detta är nu korrigerat.

4058 Problem med återställd serviceorder med assistansförsäkring

En serviceorder som är fakturerad med assistansförsäkring som sedan krediterats och återställts. Så visas inte assistansförsäkrings artikeln på orderraden på serviceorder. Vi får ett felmeddelande om vi försöker att konvertera serviceorder till offert. Detta är nu korrigerat.

4098 Det är inte möjligt att avbryta skicka beställning vid flera jobb på serviceorder

När vi klickar på knappen ”skicka order” på en serviceorder som innehåller mer än en jobbrad kommer en dialog upp där båda jobbraderna är i klickade som standard. Om vi klickar på avbryt i denna dialog så har beställningen ändå skickats. Detta är nu korrigerat.

4101 Betalningsvillkor uppdateras inte från kundkort vid byte av fkureringskund nr på serviceorder.

Detta är nu korrigerat.

4110 Prisuppdatering på serviceoffert

När vi skapar en offert och lägger till jobbrader med artiklar/arbeten och priser får vi ett totalpris som inte uppdateras om vi tar bort rader från offerten. Detta är nu korrigerat

4154 Användare låser sig

När de måste svara på meddelanden under skapande av en korrigerande kreditnota och återställning av arkiverad order. Detta är nu korrigerat.

4156 Borttagna stämplings rader uppdateras inte

Borttagna stämplings rader uppdateras inte i stämplingsloggen och skrivs inte ut på personalrapporten. Detta är nu korrigerat.

4861 Procentuell självrisk är inte specificerad i cabas kalkyl

Detta är nu korrigerat.

4867 serviceorder stämpling ska registreras på rätt datum

När vi stämplat in och ut på en serviceorder men inte bokför serviceordern på samma datum så ändras orderstämplingsdatum till bokföringsdatum. Detta är nu korrigerat.

4923 Rättning av utskriften för betalningspåminnelser

När vi skriver ut betalningspåminnelser har det skrivits ut en extra tom sida. Detta är nu korrigerat.
Summorna på betalningspåminnelser stämmer inte om ränta ska beräknas på påminnelsen. Detta är nu korrigerat.

5561 Om Enhetspris är 0 på en artikel så uppdaterar inte priset vid byte av faktureringskund

Detta är nu korrigerat.

2022-01-19 - Release

4114 - Felmeddelande vid skapande av manuell kreditnota

När man skapade en manuell kreditnota så fick man ett felmeddelande att man inte hade rättigheter att läsa "Service noteringar". Detta är nu korrigerat.

3468 - Felmeddelande vid återställning av utleverans

Vid vissa tillfällen när man haft flera betalare på en order samt flera olika jobb och man gör en kredit nota av fakturan så inte återställningen gjorts korrekt. När man sedan har försökt göra en manuell återställning av utleveransen så har man fått ett felmeddelande som säger att återställningen inte kunde göras. Detta är nu korrigerat.

3832 - Felaktig uträkning av verkstadspålägg på statistik sidan

När man tittat på statistik sidan från en offert/order eller från offert/order listan (Funktion-->Statistik) så har inte verkstadspålägget kommit med i beräkningen. Detta är nu korrigerat.

3458 - Felaktiga fakturor vid med flera kunder, jobb och stämplingar

På en order som har flera betalande kunder på olika jobb, stämplingar finns och man endast har fakturerat ett av jobben så har man haft möjligheten att fakturera samma order igen. Detta är nu korrigerat.

3943 - Vid 2 krediteringar av samma order som innehåller flera betalande kunder får man ett felmeddelande

Om man har en order med flera jobb och olika betalande kunder så har man fått ett felmeddelande där man har fakturerat, krediterat, fakturerat igen och krediterat igen. Detta är nu korrigerat.

3455 - Unika inloggningsuppgifter per användare mot Webshopen

Tidigare har vi endast haft ett inlogg för alla användare till respektive webshop. Nu finns det möjlighet att ha unika webshopsinloggningar per användare.

3950 - Adress 2 fältet har ej uppdaterats på kundkortet vid ändring från offert/order

Om man har lagt in uppgifter i Adress2 fältet så har man inte fått någon fråga om att även uppdatera kundkortet. Detta är nu korrigerat så att man även har möjlighet att uppdatera kundkortet.

3399 - Ersättningsmöjligheter vid hämtning av nya fordon och kunder med specialtecken

Vid hämtning av nya fordon där kunden har ett specialtecken kan vi nu ersätta dessa tecken med godkända tecken. Tidigare har det inte varit möjligt att spara kunden i systemet.

3755 - Momsen visas ej på offert om det finns en artikel som har 100% rabatt

Momsen på offertutskriften kommer ej med om det finns en rad där radrabatten är 100%. Detta är nu korrigerat.

4099 - Förhandsgranskning av en faktura visar dubbel information

Vid förhandsgranskning av en faktura visar dubbel kundinformation om man har gjort någon redigering av kundinformationen på ordern och samtidigt sparat informationen på kundkortet. Då tror systemet att det är två olika kunder och visar detta på utskriften. Detta är nu korrigerat.

4100 - Felmeddelande vid ändring av Global Dimensionskod

När man har uppdaterat till en ny Global Dimensionskod har det genererats ett felmeddelande som säger att man inte kan konvertera en sträng till korrekt värde. Detta är nu korrigerat.

4102 - Visa ej fordonlista vid kundselektering från order om endast ett fordon finns

Om man lägger på en kund direkt på offert/order så har man alltid fått upp en lista med fordon även om kunden endast har ett fordon. Denna dialog kommer nu endast upp om kunden ifråga har fler än ett fordon kopplat på sig.

4115 - 4 stegsrutinen har ej tagit hänsyn om man manuellt ändrat datum

Om man sätter ett manuellt datum i fältet "Svarsdatumfilter" så har listan ej uppdaterats med korrekta ordrar. Detta är nu korrigerat så att ändrar man manuellt ett datum i fältet så uppdateras listan med att visa de ordrar som ligger bokade på angivet datum.

3768 - Ingen fråga om att splitta en kalenderbokning som går över flera dagar

Om man planerar en order i slutet av dagen där orderns totalt tid går förbi mekanikerns tillgängliga arbetstid får man nu en fråga om man önskar att splitta allokeringen till att fortsätta över nästkommande dag.

2021-06-23 - Release

Verkstadstillägg publiceras på order även om totalbeloppet inte överskridet gränsen

Även om vi satt ett belopp i "Ingen avgift under" på ett eller flera verkstadstillägg så gjordes det ändå en kalkylering på ordern i de fall som orderns totalbelopp inte överskred inställningen på verkstadstillägget. Detta presenterades sen i totalen för tilläggen på ordern men följde inte med ut på fakturan. Detta är nu åtgärdat så att verkstadstillägget inte heller presenteras när vi inte överskrider inställningen på verkstadstillägget.

Dubbla pop-up vid fråga om kontakt

När vi sökt på ett reg. nummer som ägs av ett företag så får vi en fråga om vi önskar att lägga till en kontakt på fordonet vilket presenteras i ett pop-up fönster. Här har vi fått två stycken pop-up fönster på samma fråga, det senare är nu borttaget.

Artikelinfo uppdateras inte från artikelmaster

För verkstäder som hanterar prisfiler från extern part så läses dessa in i en artikelmaster. Om en av dessa artiklar manipuleras i PBS efter att den hämtats från artikelmaster och därefter läses in på nytt så har det inte gjorts någon uppdatering från artikelmaster. Rättning är gjord och en uppdatering av artikeln sker nu som det ska.

Kontaktnummer uppdateras inte när vi bläddrar från en offert/order till en annan

Det nummer som skapas för en kontakt på en order har inte ändrats när vi valt att bläddra mellan en öppen offert/order. Numret har inte heller ändrats om befintlig kontakt blir utbytt eller är ny på ordern. Detta är nu åtgärdat.

Orderdatum blev ersatt av bokföringsdatum

Om vi har ändrat orderdatumet på en order till ett annat än det datum som ordern faktiskt skapades på så ändrades detta i samband med bokföringen. Istället för det önskade orderdatumet så sattes bokföringsdatumet även som orderdatum. Detta är nu rättat.

Dubbla serviceordervarningar och sms meddelande på order

På offert fanns tidigare dubbla serviceordervarningar, detta är nu borttaget och endast den korrekta syns. Loggen för sms meddelanden i faktaboxen på serviceorder, visade inte den sms text som skickats, detta är nu rättat.

Sökning av artiklar ifrån webbshop eller artikelmaster

Detta är nu förbättrat, så att vi får upp en lista ifall det inte är en 100% korrekt matchning för att då kunna välja rätt produkt.

Statistik på serviceorder

Vid användning av statistik, fick vi tidigare ett felmeddelande, detta är nu rättat.

4-stegsrutin

Här var menyerna efter förra releasen publicerade på fel ställe, detta är nu åtgärdat.

2021-05-05 - Release

481 - Justering av personalliggaren

Personalliggaren har uppdaterats enligt gällande regelverk.

503 - Rättningar i e-postloggen

Den logg som sparar alla skickade mejl från PBS har i samband med att vi skickat bokförda fakturor från PBS skapat en rad som säger "fel".

Även om denna raden har skapats i loggen så har mejlet skickats till mottagaren som det ska men den raden har av förklarliga skäl skapat lite förvirring. Detta är nu rättat.

510 - Förhandsgranskning av delfakturerad order

En order som har haft två eller flera fakturamottagare har inte kunnat förhandsgranska den kvarstående delen om de andra delarna varit utfakturerade sedan tidigare. Detta är nu åtgärdat.

512 - Textlinjer på order vid förhandsgranskning

I PBS finns möjligheten att lägga en fakturarabatt på en order. Om man valde att rabatten skulle vara synlig på ordern och ordern även innehöll textlinjer så försvann dessa efter att fakturan hade förhandsgranskats. Detta är nu korrigerat.

513 - Uppslag mot artikelregister på kreditnota

På en manuellt skapad kreditnota så har vi tidigare inte kunnat öppna lokalt artikelregister eller knappat in ett lokalt artikelnummer manuellt på kreditnotan då detta har genererat ett fel.

Detta är åtgärdat och uppslagen fungerar nu som dom ska.

514 - Höjt antal tecken på artikelkolumnen

Artiklar vars artikelnummer överskridit 14 tecken har inte kunnat knappats in manuellt på en offert/order då teckenbegränsning legat på just 14.

Denna är höjd och klarar numera av totalt 18 tecken.

535 - Mejladress som sparas på kontakt publiceras ej på nya dokument

I samband med att vi skapar en ny offert eller order och önskar att spara en mejladress så sparas mejladressen alltid på en kontakt som är knuten till kunden i fråga. Detta har tidigare gjort att vi i vissa scenarion inte har fått med oss mejladressen till offerten eller ordern när vi nästa gång skapar en sådan på samma kund.

Detta är nu korrigerat så att vi i alla lägen visar mejladressen som är knutet till kunden.

2021-04-28 - Release

509 - Rabatter på faktura

Tidigare så har inte alltid rabatterna varit synlig vid vare sig förhandsgranskning av faktura eller på den bokförda fakturan.

Detta är nu rättat och gör att rabatter på raderna alltid är synliga samt att eventuell rabatt på hela fakturan också är synlig. Den sistnämnda kräver dock att man bockar i Visa Fakturarabatt som ni hittar under rubriken Fakturering.

534 - Uppdatering av sms-logg

Efter uppdateringen av extensions så uppmärksammades det att sms-loggen på ordern inte uppdaterades med de sms vi skickade ut till kunderna.

Vi har nu fått detta rättat och de sms som har skickats till kunden går nu åter att hitta i loggen på ordern.

2021-02-25 - Release

CR220 - Nytt fält för senaste transaktionsdatum på kundkort

På kundkortet så har det publicerats ett nytt fält som heter "Senaste transaktionsdata från ERP". Fältet används för att visa det senaste transaktionsdatumet på en kund som är överflyttad från PBS V1.

Fältet är en viktig parameter för de körningar som kommer kunna utföras med hänsyn till GDPR. Mer info om det sistnämnda kommer vi att informera om längre fram.

487 - Mobilnummer som sparas på kontakt publiceras ej på nya dokument

I samband med att vi skapar en ny offert eller order och önskar att spara mobilnumret så sparas mobilnumret alltid på en kontakt som är knuten till kunden i fråga. Detta har tidigare gjort att vi i vissa scenarion inte har fått med oss mobilnumret till offerten eller ordern när vi nästa gång skapar en sådan på samma kund.

Detta är nu korrigerat så att vi i alla lägen visar mobilnumret som är knutet till kunden.

501 - Fler variabler tillgängliga när SMS skickas från 4-stegs rutinen

Vi har nu gjort det möjligt att använda fler variabler när vi skickar ett SMS från 4-stegs rutinen.

De variabler som är tillagda är:
%7 = Verkstadens namn
%8 = Verkstadens telefonnummer
%9 = Verkstadens mejladress
%10 = Verkstadens stad/ort
%11 = Ordernummer

2021-01-28 - Release

CR101 - Sökning mot EAN-kod på lokala artiklar

Sedan tidigare så har sökningar mot EAN-koden (mer känd som streckkod) fungerat så länge artikeln kommer från MECA och finns i katalogen.
Det är nu möjligt att söka på EAN-koden även om artikeln ifråga är lokal, alltså manuellt upplagd.

Om man önskar att lägga in en EAN-kod på en artikel så finns det ett fält på artikelkortet som heter GTIN. Det är i detta fält man fyller i eller skannar in sin EAN-kod.

CR203 - Uppdatera ägaruppgifter på fordon från offert/order

När vi manuellt ändrar en ägare på ett fordon från en offert eller order så får vi nu också en fråga om vi önskar att ägaruppgifterna ska uppdateras i registren.
På så vis kan vi säkerställa att den nya ägaren kommer att kvarstå på fordonet även nästa gång vi lägger in fordonet på en offert/order.

498 - Nytt utseende på lista för statuskoder samt status NYORDER bortfiltrerad

Listan som visas när vi från order vill visa tillgängliga statuskoder har fått ett nytt utseende och är nu mer överskådlig än tidigare. Listan är också centrerad på skärmen jämfört med tidigare då den låg som en komprimerad lista nere vid jobben.

I samband med detta är också statuskoden NYORDER bortfiltrerad och går alltså inte längre att välja. Bakgrunden till detta är att NYORDER är en status som ordern endast ska ha när ordern är just ny. Här uppkom det problem om statusen användes felaktigt och sattes på ett jobb efter det att en bokning va gjord. Resultatet blev då att bokningen försvann vilket givetvis inte är önskvärt.

Om du har använt dig av statuskoden NYORDER på detta sätt och önskar att få en annan status istället så hjälper vi såklart till med det via vår support.

500 - Textrader publicerades inte på bokförd faktura

Om en order innehöll textrader som inte va knutna till någon artikel eller arbete så blev endast en eller ett fåtal av dessa rader utskrivna i samband med att ordern bokfördes. Detta är nu åtgärdat och alla rader skrivs återigen ut.

2021-01-14 - Release

CR64 - Koppling till kortterminal

En integration mot kortterminal är levererad till produktionsmiljön. Om man har en kortterminal ifrån NETS som går att systemkoppla så går denna att koppla till PBS V2. På detta vis kommer beloppet från PBS att skickas direkt till kortterminalen istället för att man ska behöva knappa in beloppet manuellt.
Integrationen kommer att live-testas under kommande veckorna och mer information kommer att gå ut när det är öppet för alla att få kopplingen genomförd.

CR64.2 - Dialog i samband med bokföring av kreditnotor

I samband med att vi bokför kreditnotor så får vi numera upp en dialog som tillåter oss att ändra betalsätt på kreditnotan om vi skulle önska. Det går även att ange ett annat bokföringsdatum än dagens om man t.ex. önskar få kreditnotan bokförd på samma datum som ursprungsfakturan och denna är bokförd på ett datum som redan har passerat.

CR69 - Fasta rabatter på givna arbetsoperationer

Vi har nu möjlighet att lägga in fasta rabatter på önskade arbetsoperationer. Dessa kan vi sen knyta till en viss kund eller en viss kundgrupp om sådan finns. Vi har tidigare endast haft möjligheten att sätta fasta priser mot antingen kund eller kundgrupp men kan nu alltså även knyta fasta rabatter.

CR200 - Uppdateringen av Försäljningsstatistiken i Rollcenter

Försäljningsstatistiken i Rollcenter har uppdaterats med att numera visa samtliga summeringar ex. moms istället för ink. moms som va fallet tidigare. Vi inkluderar nu även med kreditnotor i summeringarna.

Här har även layouten ändrats en aning där statistiken har bytt plats med faktaboxarna i Rollcenter. Faktaboxarna ligger nu över försäljningsstatistiken istället för tvärtom.

475 - Breddad kolumn för A-pris

A-pris kolumnen för rapporten som gäller för faktura, kreditnota och orderbekräftelse har blivit breddad. Tidigare så har a-priser med höga belopp blivit fördelade på två rader vilket de inte längre blir.

478 – Rad för extratext till arbetsoperationer justerad

Om en arbetsoperation hade en extratext knuten till sig så vart denna inte placerad under arbetsoperationen i samband med utskrift. Detta är nu justerat så att extratexterna placeras under gällande arbetsoperation.

482 - Märkeskoder på artiklar i samband med masterpaket

När ett masterpaket tidigare har importerats till en offert eller order så har tillhörande artiklar inte blivit upplagda med någon märkeskod. Detta har resulterat i att dessa artiklar inte har kunnat beställas mot webbshoppen. Detta är nu rättat och artiklarna får numera en märkeskod.

485 - Validering av order med fakturakontakt

Tidigare så har en order inte kunnat återskapas från arkivet om fakturakunden haft en kontakt i samband med faktureringen och kontakten därefter blivit borttagen. Denna validering är nu ändrad så att ordern i dessa lägen ändå går att återskapa.

490 - Borttagning av textrad påverkar inte en redan utlevererad order

Om man i samband med bokföring av en order väljer att inte fakturera den så kunde man därefter få problem att fakturera om ordern på nytt. Detta gällde om man innan faktureringen tog bort en textrad på ordern och därefter provade att fakturera. Detta är nu åtgärdat.

2020-11-25 - Release

FDD055 - Ansvarsenheter

Ansvarsenheter betyder att man kan jobba med flera verkstäder i ett och samma bolag. Om man har flera verkstäder under samma organisationsnummer så kan man nu separera dessa två verkstäder men ändå jobba inom samma bolag vilket möjliggör att man kan sköta bokföringen för alla verkstäder i PBS på ett effektivt sätt.
Inställningarna som man sätter upp gör att PBS lägger på filtreringar så att man inte ser varandras ordrar och av misstag redigerar eller tar bort något från en annan verkstad. För att sätta upp Ansvarsenheter så kontaktar man PBS Support så hjälper vi är att sätta upp och hur man skall jobba.

CR102 - Ny länk till Feedback och Önskemål

På Rollcentrat för "Fordonsverkstad BC" finns det numera en länk att klicka på som kommer att ta dig till ett formulär där du kan skicka in feedback om både existerande funktioner samt nya önskade funktioner. Detta formulär skall inte tas som ett support formulär utan där hänvisar vi till vår PBS Support. Vi kommer att lyfta all inkommande feedback i dedikerade PBS Forum. Dock skall ni ta notis på att vi inte kommer att ge en direkt återkoppling på allt som kommer in, är det så att vi önskar mer information om ett ärende så kommer vi att kontakta den som skickade in ärendet.

CR81 - Utökade meddelande vid assistansförsäkringar

Om det redan ligger en assistans på ett fordon där vi skickar in en assistans kommer det nu upp ett meddelande som säger att en assistans redan existerar på fordonet.
Vi har också utökas assistansfunktionen med en logg på alla assistanser som läggs för att vi skall kunna se vad som gjorts historiskt.

CR95 - Nya kolumner på Redovisningstransaktioner

Nu finns det 3 nya kolumner framtagna som är dolda som standard. Dessa kan man välja att plocka fram genom att högerklicka på huvudet på en av kolumnerna och klicka på "Välj kolumner..."
De 3 nya kolumnerna är:
- Moms rörelsebokföringsmall
- Moms produktbokföringsmall
- Systemkreerad trans.

447 - Cabas saknar antal vid import

När man importerar exempelvis lackmaterial så kommer information över från Cabas med 0 i antal men med ett pris. Nu sätter vi 1 i antal och angivet pris från Cabas.

459 - Stämplingar och Personalrapport

Det kom dubbla Dagliga-stämplingsrader som visade både ej-bokförda rader samt bokförda rader.
Alla kolumner är nu printade på 1 sida, tidigare kunde 1 kolumn komma på separat papper.
Sorteringen på rapporten är "Datum" som standard.

465 - Kan ej ändra en planering i Verkstadsplaneraren

Vid vissa tillfällen när man har flera resursgrupper så kunde man ej redigera bokningen i verkstadsplaneraren. Detta berodde på att användaren ej hade ett värde för överplanering så planeraren använde fel värde.

466 - Sökning av EAN koder mot MECA Webshop

När man angav ett EAN-nr som ett artikelnummer på en order så hittades ej artikeln vid MECA-sökning. Skriver ni nu ett EAN-nr eller scannar en produkt där MECA har EAN koden kommer ni få träff på artikeln.

470 - SMS dialog översättningar

På SMS-dialogen så var det ej översatt från engelska till svenska. Detta är nu åtgärdat.

471 - Kan ej ändra betalsätt efter att ha krediterat en Mobilbetalning på en order

Om man krediterar en Mobilbetalning så kunde man ej ändra betalsättet. Detta är nu åtgärdat så att man kan ändra betalsätt även om ordern har blivit krediterad hos Resurs Bank.

472 - Kan ej ta bort däck från däckhotellet

Om man av misstag la på 5 däck istället för 4 på ett däcksett så kunde man ej ta bort den 5:e och felaktiga raden på grund av att historik fanns på däcksettet. Nu är det korrigerat så att man har möjligheten att ta bort ett däck. Det ligger kvar en kontroll på om däcket är incheckat, då går det ej att ta bort däcket utan man måste först checka ut däcket.

476 - 4-stegs rutin

Nu är alla 4-stegs rutinerna samlade under samma Process-flik.

480 - Verkstadsplaneraren går i en loop och hänger sig

Om man hade en order planerad på en fredag och försökte planera om denna så orsakade detta en loop pga att dagen efter, lördag och söndag, var en ej tillgänglig arbetsdag. Detta gör att systemet hänger sig och man måste avsluta sessionen innan man kan komma vidare. Detta är nu korrigerat så att denna loop inte uppstår.

2020-10-28 - Release

Nya features och korrigeringar är på plats!

Kontaktuppgifter till en förare på ett fordon som ägs av ett företag

När man anger ett fordon som ägs av ett företag så kommer ni nu att få upp en anmodan att ange kontaktuppgifter till föraren. Detta innebär att ni kan ha flera fordon kopplade till 1 kund men varje fordon har kontaktuppgifter till föraren. För ytterligare info, klicka nedan och se vår manuel i film-format.

Pakethantering

Nu har ni möjlighet att skapa era egna paket av vanligt förekommande arbete samt delar. Det kommer också att vara möjligt att ta del av de centrala paket som kommer från respektive säljbolag (ex. MECA, Mekonomen). Klicka nedan för att se en manual i film-format.

Ny mobilbetalningstjänst

Det finns nu en integration mot Resurs Bank som ersätter Klarna som var vår tidigare leverantör. Flödet kommer i stortsett vara densamma som vi haft tidigare. Det som skiljer är att när ni krediterar en faktura och den är betald via mobilbetalning så kommer ni få en fråga direkt om ni även vill kreditera kundens mobila betalning hos Resurs. Klicka nedan för att se en manual i film-format om mobilbetalning.